Jaký je režim provozu odlišný od pracovního plánu?

V dnešní době lze často najít frázi „režim operace“ a „harmonogram práce“. Mohou být vidět téměř všude - od silničních kaváren až po nákupní centra. Na znamení vždy zdobí jednu z těchto frází. Většina nevěnují pozornost, a ti, kteří to dělají, s největší pravděpodobností nerozumí rozdíl v těchto dvou pojmech. Způsob fungování a harmonogram prací mají společné strany a strany jsou odlišné. Pokusme se zjistit, co to je a co, jak se říká, je jedeno.

Provozní režim

Je obvyklé volat režim provozu v globálním smyslupřesně definovaný specifický postuppro každý podnik. Nejčastěji se tento pojem vztahuje na pořadí práce a odpočinku. Je to pracovní doba, po kterou jsou zaměstnanci povinni mít během směny přestávku na oběd. Nejčastěji je v podniku vyvíjen za účasti interního COT (služby ochrany práce), s přihlédnutím ke specifikům jeho činnosti. Je třeba poznamenat, že nejběžnější způsoby provozu jsou následujících typů:

  1. Jednosměnný režim , což naznačuje, jak název napovídá, jednodenní směnu; V tomto režimu vždy sleduje pracovní dobu. Může to být denní, týdenní a kumulativní - záleží na specifikách podniku.
  2. Režim neregulérní pracovní doby , ve kterém může být zaměstnanec, kromě hlavní pracovní směny, kdykoli podle potřeby povolán pracovat. Živým příkladem nepravidelného pracovního dne v podniku je povolání inženýra.bezpečnosti jakékoli sféry. Je-li zaměstnanec zraněn, je okamžitě zavolán na místo bez ohledu na to, kde se nachází a kolik je hodin. V nejkratší možné době přijde zpracovat potřebné dokumenty a přezkoumat nehodu.
  3. Práce na směny , která je nejčastější ve většině zemí světa. Při tomto způsobu provozu existují dvě, tři nebo čtyři směny - vše opět závisí na specifikách podniku. V průmyslových podnicích, které se zabývají například výrobou oceli nebo válcovanými kovovými výrobky, probíhá činnost nepřetržitě, a proto se zde tento způsob provozu nejčastěji praktikuje. Posuny mohou být 6, 8 a 12 hodin, v závislosti na jejich počtu.

Mezi další druhy provozních režimů patří směna, pružná pracovní doba a režim roztříštěného pracovního dne, kdy je pracovní doba rozdělena na části.

Režim rotacese týká velmi specifického způsobu fungování, kdy jsou pracovníci mimo domov a nemají možnost vrátit se na konci pracovního dne. V tomto případě je pro ně vybudováno tzv. Rotační osídlení, kde jsou jim poskytovány podmínky pro odpočinek a spánek. Při tomto způsobu provozu se předpokládá příplatek, stejně jako práce přesčas.

Režim roztříštěné pracovní dobyje zajímavý, protože při jejím zavedení se intenzita práce během špiček zvyšuje a postupně se snižuje. To je jasně vidět na příkladu práce metra.nebo městské dopravy. Pokud jste věnovali pozornost rozvrhu autobusů nebo vlaků metra, patrně jste viděli, že se ve špičce pohybují intenzivněji, jako by se zvětšovali. Ve skutečnosti je to stanoveno podle specifik denní doby (ráno, večer, jsou-li velké podniky - začátek nebo konec směny, v blízkosti vlakových stanic - čas příjezdu příměstského elektrického vlaku atd.)

Režim pružné pracovní doby , který se také často označuje jako „klouzavý plán“, používají zaměstnanci, kteří v podniku zaujímají určité pozice. Umožňuje jim nezávisle regulovat začátek a konec pracovního dne, aniž by současně přesahoval rámec pracovního dne stanoveného zákonem. Při tomto způsobu provozu je zachován čas strávený každým zaměstnancem, aby se zabránilo chybám nebo zneužití jeho pozice. Obvykle to provádí mistr nebo mistr. Nejčastěji jsou značky vyráběny ve speciálních kartách nebo časopisech.

Pracovní plán

\ t

Je povoleno, aby pracovní plánbyl předepsán sledem pracíkaždým zaměstnancem v podniku. To je určeno tím, kdo je zodpovědný za co a za jakou dobu. Například pohyb čisticích prostředků v supermarketu je přísně regulován a ne náhodný, jak se někdy může zdát; totéž lze říci o obchvatech chráněných objektů bezpečnostní službou, která jim byla přidělena nebo přímo strážcemz nich.

Co je běžné

  • Oba pojmy upravují jistotu a sled činností, které musí být dodrženy, aby se dosáhlo dobrých výsledků v jejich činnosti.
  • Způsob práce a harmonogram prací vypracují oprávněné osoby. Jinak je rozpad podniku nevyhnutelný.

Co je jiné

  1. Způsob provozu je primárně globálnější a objemnější než plán.
  2. Plán, na rozdíl od režimu, umožňuje přesněji přidělovat čas pro provádění určitých úkolů.
  3. Harmonogram může být individualizován, zatímco režim je povinný pro všechny zaměstnance podniku bez výjimky.