Jak se režim spánku liší od pohotovostního režimu Windows?

Každý uživatel osobního počítače by měl vědět, jak se pohotovostní režim liší od režimu spánku, jak používat podobné nabídky. Pouze v tomto případě existuje možnost řádně používat počítač v situacích, kdy je nutné mu poskytnout odpočinek.

Co je pohotovostní režim?

Pohotovostní režim je moderní režim nízkého výkonu, díky kterému je možné úspěšně a úspěšně obnovit relaci s operačním systémem Windows. Předpokládá se, že v tomto režimu nebude počítač zcela vypnut, takže v případě potřeby bude možné jej zapnout rychle a bez zbytečných starostí.

Pohotovostní režim je ideální, pokud potřebujete dočasně přerušit práci, ale přesto je třeba během dne vrátit počítač zpět.

Jak mohu používat pohotovostní režim?

 1. Start.
 2. Přizpůsobení.
 3. Ovládací panel.
 4. Napájení.
 5. Nepovinné.
Následně musíte zvolit "Přechod do pohotovostního režimu" a tuto akci potvrdit. Nyní můžete stisknout speciální tlačítko „Sleep“ na klávesnici a přejít do pohotovostního režimu. Předpokládá se jednoduchý a rychlý odchod z pohotovostního režimu, protože k tomu můžete použít libovolnou klávesu na klávesnici nebo počítačovou myš.

Co je režim spánku?

Režim spánku je vypnutí osobního počítače, ale je zde možnost zapamatovat si všechny otevřenéprogramy a dokumenty. Tato funkce je ideální, pokud jste nemohli dokončit práci nebo dokončit čtení požadovaného dokumentu, ale musíte počítač vypnout on-line. Režim spánku vám umožní najít nejoptimálnější cestu z této situace.

Nastavení režimu spánku ve Windows-8

Vypnutý počítač může být na chvíli dokonce vytáhnut z elektrické zásuvky. Mělo by být poznamenáno, že speciální soubor bude uložen do paměti RAM, díky čemuž lze při následném zahrnutí zobrazit všechny dokumenty v jejich předchozím stavu. Kromě toho nemusíte ukládat dokumenty pomocí režimu spánku, protože počítač se s tímto úkolem vyrovná.

Jaké jsou důležité výhody režimu spánku?

 1. Existuje možnost vrátit se do zastavené práce bez zbytečných kliknutí.
 2. Vypnutí a zapnutí osobního počítače trvá pouze asi třicet sekund.
 3. Schopnost chránit pomocí dodatečného hesla je zaručena.
 4. Předpokládané maximální pohodlí při práci s otevřenými okny.

Jak mohu počítač přepnout do režimu spánku?

 1. Měli byste použít pohotovostní režim, do kterého chcete přesunout kurzor myši.
 2. Pak musíte stisknout klávesu Shift.
 3. Název „Režim spánku“ se změní na „Režim spánku“.
 4. Nyní můžete kliknout.

Je třeba poznamenat, že název funkce může zůstat stejný, pokudRežim spánku je zakázán. Funkci však lze aktivovat pomocí ovládacího panelu a napájecího zdroje.

Takový režim umožní aktivaci režimu spánku. V případě potřeby můžete nakonfigurovat další možnosti pro vypnutí osobního počítače. Je třeba poznamenat, že režim spánku funguje pouze v několika verzích operačního systému Windows: XP a 2000/2003.

Jak se mohu dostat z režimu spánku? Předpokládal potřebu normálního počítače.

Je třeba poznamenat, že režim spánku nelze použít a zcela vypnout pomocí zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka. V důsledku toho bude pevný disk schopen uvolnit místo, které se rovná množství paměti RAM.

Speciální režimy: režim hibernace a hybridní spánek

U notebooků je nabízen režim spánku, který je nezbytný pro úspěšné skladování elektřiny. V tomto případě lze režim porovnat s režimem spánku, protože všechny otevřené dokumenty, nastavení se uloží a všechna tato data se uloží do systémové složky. Předpokládá se, že počítač bude moci jít do režimu snížené spotřeby energie, což zaručuje úspěšné úspory energie s relativně zapnutým notebookem.

U osobních počítačů, počínaje Windows Vista, se navrhujehybridní hibernace . Tento režim umožňuje duplikovat data na pevném disku a v paměti RAM. Se ztrátou výkonu lze vše bez problémů obnovit a za standardních podmínekSystém Windows úspěšně ukončí režim. Hybridní režim spánku předpokládá, že není třeba vypínat osobní počítač a obnovení všech souborů, které jsou předmětem zájmu, trvá minimálně.

Pohotovostní režim, režim hibernace a režim hibernace nejsou možnosti, které lze zneužít. Obnovení počítače vyžaduje intenzivní zatížení pevného disku, protože funkce jsou k dispozici pouze pro důležité situace. Aby se snížila frekvence používání speciálních režimů vypnutí počítače, je žádoucí správně naplánovat pracovní postup. Pouze dodržování pravidel práce na počítači vám umožní vyhnout se vážným problémům s pevným diskem.