Jaký je diplom odlišný od děkovacího dopisu

Zkušený manažer ví, že správná motivace zaměstnanců je zárukou úspěšné práce podniku nebo společnosti. Dobře navržený systém odměn s přihlédnutím k individuálním potřebám každého podřízeného přispívá ke vzniku pozitivního postoje vůči týmu - zvyšuje se efektivita pracovního procesu - zvyšuje produktivita. Každý zaměstnanec má vlastní motivaci k produktivním činnostem. Mohou to být materiální, morální nebo právní pobídky. Mezi všemi metodami morální motivace zaměstnanců hrají významnou roli pobídky ve formě dopisů a děkovných dopisů.

Podmínky dopisu a poděkování

Dopisem jepropagační dokument , psaný v obchodním stylu, který je hlavně udělován zaměstnanci za dosažení úspěšných výsledků v jakékoli oblasti činnosti. Dopis může být udělen týmu týmu nebo instituce prodosažení vynikající ekonomické výkonnosti . Existují čestné a záslužné certifikáty. V oblasti mezinárodních vztahů se pod pojmem listina rozumí formalizovaný akt, který naznačuje vznik právních vztahů nebo uzavírání mezinárodních smluv. Dopis v chápání zákona zakládá jakákoli privilegia, pravomoci nebo schvaluje práva k něčemu. Slovo gramotnost je poprvé zmíněno v Byzanci. Takzvané poselství, vyhlášky, jiné obchodní písemnosti. V Rusku, termín byl používán od X století, hlavně ve smyslu aktu,soukromého nebo úředního dopisu.

Pojem gramotnosti jako měřítko povzbuzení získal v SSSR zvláštní význam. Dobré výsledky ve vzdělávacích institucích, úspěchy ve sportu, tvořivost, úspěch v pracovních činnostech byly nutně doprovázeny prezentací různých certifikátů. V současné době tento pojem již nemá tak široké využití, ale je stále vynikajícím podnětem pro profesní a osobní růst.

S příchodem epistolary žánru se objeví koncept poděkování. V moderním smyslu je děkovný dopis plnohodnotným oficiálním dokumentem na hlavičkovém papíře společnosti, který obsahujeslova vděčnosti za poskytnutou službu , vykonanou práci nebo vyjádření upřímného uznání za spolupráci. Působí jako odměna za kvalitní plnění zadaných úkolů, za splnění důstojného činu, za prokázanou odpovědnost, za zlepšení odborných dovedností. Poděkování se děje ve volné podobě a má citově zbarvený obsah.

Míra formality dopisu závisí na sociálním postavení příjemce. Nejčastěji se zasílá jménem vedení společnosti, vedoucího výkonného nebo zákonodárného orgánu organizaci, oficiální nebo civilní. Důvodem pro napsání schvalovacího dopisu může být: dlouhá životnost pozice, osobní úspěchy, činnost v životě týmu, rychlý růstkariéra, vyjádření vděčnosti za blahopřání nebo pozvání na jakoukoli akci, za dobrou výchovu dítěte (pro rodiče).

Jaká je podobnost dopisů a poděkování?

Ačkoli se schvalovací dopis liší od dopisu o potvrzení, oba pojmy mají určitou podobnost:

 • Oznámení o schválení a dopis jsou oficiálními písemnými dokumenty;
 • Vydáno na hlavičkovém papíře společnosti;
 • Ve formě působí jako písemné uznání zásluh;
 • Oba dokumenty jsou jednostranné a neznamenají výměnu informací;
 • Dopis nebo poděkování mohou být označeny jak jednotlivci, tak skupinou osob, například oddělení společnosti nebo celá organizace.

I s podobnými charakteristikami jsou ve skutečnosti dva zcela odlišné obchodní doklady.

Rozdíl v dopise s poděkováním od diplomu

Existují jasné rozdíly mezi dopisem a charitativním dopisem:

Dopis je vydáván na počest dosažení skutečně zaznamenaných výsledků, například:

 • Pro vítězství v soutěži.
 • Úspěšné studium jednotlivých předmětů.
 • Dobrý výkon.
 • Řádná práce.
 • Vysoká profesionalita.
 • Vynikající výkon ve vzdělávání studentů.

Posuzovací list vyjadřuje uznání za jakékoli úkony nebo služby. Důvodem vděčnosti může být:

 • Příprava účastníků soutěže.
 • Účast na akci.
 • Odpovědný přístup k práci.
 • Spravedlivé provedení smlouvy.
 • Plodná spolupráce.
 • Bezdůvodné poskytnutí něčeho.
 • Pomoc nebo asistence.
 • Osobní příspěvek.
 • Vynikající chov dětí.

Jiné rozdíly:

 1. Certifikát, který jedná jako akt, definuje práva, schvaluje pravomoci a výsady. Posuzovací listina nemá takové vlastnosti.
 2. Hlavičkové papíry pro dopisy jsou obvykle velmi omezené, s mírným rámováním, neobsahují zbytečné dekorace. Mohou obsahovat firemní logo nebo znak. Dopisy jsou vypracovány v jasnějším provedení, často s barevnými tištěnými obrazy.
 3. Obsah dopisu je diskrétní a oficiální, bez emocionálního zbarvení. Text je lakonický. Formulář odpovídá minimálním informacím o adresátovi, aniž by specifikoval informace o jeho osobních vlastnostech. Poděkování je méně formální, podrobnější, vyjadřující vznešené emoce. Slova v textu jsou srdečná a teplá. Text je prezentován v jakékoliv formě. Poděkování často popisuje pozitivní rysy a zásluhy osoby, které je určena, nebo uvádí výhody instituce.
 4. Na rozdíl od dopisu má ohlašovací dopis větší rozsah použití.
 5. Význam dopisu je závažnější než dopis s poděkováním, ale obojíPropagační dokument je stejně příjemný.

Oba obchodní dokumenty zaujímají významné místo mezi způsoby, jak stimulovat práci. Při podání žádosti o zaměstnání, zaměstnavatelé považují přítomnost odměn a dopisů za výhodnou výhodu pro získání zaměstnání.