Diplom a laureát: co je běžné a jaký je rozdíl? Vzdělávání Chcete-li komentovat Přečtěte si více

Účast na soutěžích vyžaduje vysokou úroveň dovednosti a kreativity. Ale ještě těžší vybrat vítěze. Hlavní problém nastává, když neexistuje přesná definice mezi názvy cen a porota, stejně jako účastníci, nemůže pochopit rozdělení ocenění. Moderní společnost nám nabízí mnoho jmen soutěžících: účastníka, studenta, vítěze, držitele ceny, laureáta. Nejtěžší je definice takových pojmů jako "student" a "laureát". Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma termíny?

Kdo je „student“?

Diplomat (odvozený od slova „diplom“, přeloženo z řečtiny - „double fold“) je osoba, která získala diplom za různé činnosti, například:

 • Výkon v soutěži.
 • Účast na festivalu.
 • Účast v soutěži.
 • Výstava vědeckých prací.

Termín „postgraduální student“ je často používán synonymně pro slovní diplom. Diplom vydaný význačným soutěžícím má zvláštní strukturu. Musí uvést jméno a iniciály účastníka, datum, jméno a místo konání soutěže, razítko organizace a podpisy členů poroty.

Tento dokument je vydáván účastníkovi, který si vzpomíná na jeho vynikající počet, progresivní nápady, vysokou úroveň školení a dovedností.

Diplom je třístupňové ocenění , ale může být udělena i řada zvláštních typů. Titul diplomu dává člověku právo vykonávat další činnosti ve svém oboru a současnostivýsledky široké veřejnosti.

"Laureát" - kdo to je?

Laureát (překládán z latiny jako „ten, kdo je korunován vavříny“) je osoba, které bylo uděleno zvláštní ocenění: okres, město, stát, republikán, mezinárodní; Vítězem je ve většině případů umělecká soutěž.
Oblasti tohoto typu ocenění:

 • Národní hospodářství.
 • Čl.
 • Věda.
 • Technika.
 • Sport.

Tento termín pochází z dob starověkého Řecka, kde vítězové a vynikající lidé korunovali vavřínovým věncem. V naší době byla představena upravená tradice. Vavřínový věnec - symbol cti. Zastaralý význam tohoto slova je osoba, která vystudovala uměleckou výchovnou instituci.

Název vítěze soutěže se uděluje rozhodnutím poroty. Podmínky soutěže určují počet laureátů: může být jeden vítěz nebo tři. V tomto případě jsou jejich místa hierarchicky určena kroky.

Stojí za zmínku, že tento typ ocenění může být udělen jak jedné osobě (která se zúčastnila soutěže jednotlivě), tak skupině lidí (sportovní duet, výzkumný tým, soubor, sbor, taneční skupina).

Udělování cen a ocenění laureátům probíhá v slavnostní atmosféře, často s využitím uměleckých čísel.

Co je mezi těmito hodnotami společné?

Existuje mnoho společných vlastností, které jsou pozorovány ve smyslu obou pojmů:

 1. Pořadí ocenění vzniklo historicky a vyžaduje pouze jednoho vítěze v každé kategorii.
 2. S těmito tituly může být udělen každý účastník, který prokázal nejlepší kvality v jakémkoli oboru.
 3. Udělení účastníci výrazně před svými konkurenty v rámci úkolů.
 4. Oba tituly mohou mít třístupňovou strukturu.
 5. Výherce vybírá komise poroty.
 6. Ve ​​stejné soutěži lze udělit i vítěze a studenta.
 7. Vztahuje se na všechny oblasti umění.
 8. Charakterizovány zvláštními doklady, které potvrzují postavení účastníků (tyto dokumenty jsou tvořeny v souladu s právními předpisy).
 9. Tyto tituly poskytují úspěch osobě, která je přijala, a jsou základem pro jejich další tvůrčí růst.

Hlavní rozdíly v hodnotách

Navzdory skutečnosti, že mezi významy slov „diplom“ a „laureát“ existuje mnoho společných vlastností, existují nicméně charakteristické rozdíly, které pomohou správně pochopit problém, který představuje:

 • Na lexikální úrovni je hlavním rozdílem původ slov z různých jazyků - řečtiny a latiny.
 • Diplomat je pouze účastníkem, kterému se podařilo dobýt diváky a porotu v jakémkoli druhu činnosti, a laureátem je osoba, která získala peněžní cenu za vítězství na festivalu, soutěži nebo soutěži.
 • Je-li titul laureáta nejvyšším oceněním v soutěži a tento účastník již nemůže vyhrát žádnou cenumůže se stát i laureátem soutěže, tj. získat dvě ocenění.
 • Rozsah udělení laureáta je pouze to, co je soutěž věnována, to znamená, že titul laureáta je absolutní, zatímco student se nemusí projevit v celkovém stavu soutěže, ale jednoznačně uspěje a bude před ostatními účastníky v jedné konkrétní formě. práce.
 • Vítěz diplomu je držitelem zvláštního diplomu a laureát obdrží diplom a peněžní odměnu.
 • Titul laureáta je nejvyšší v hierarchii ocenění.

Výsledek

Na závěr je třeba poznamenat, že navzdory velkému počtu společných i odlišných charakteristik jsou oba typy odměn velmi nezbytné.

V podmínkách moderní konkurenceschopnostije velmi důležité správně zhodnotit účastníky . Existence takových kategorií jako „diplom“ a „laureát“ přispěje k pokrytí většího počtu konkurentů a tím k posílení jejich motivace a touhy rozvíjet se kreativně.