Jak se tragédie liší od dramatu - hlavní rozdíly mezi žánry

Příběhy o obtížném osudu hrdinů a jejich opozici vůči obtížím života milují většinu lidí. Drama a tragédie jsou žánry kinematografie, divadla a literatury, které vyprávějí o skutečném životě bez ozdob, o složitosti volby ao boji, který se odehrává uvnitř každého člověka. Pro budoucnost postav, diváků a čtenářů zažívají vážně, neboť tragické a dramatické příběhy jsou tak pronikavé a emocionální, že je velmi obtížné zůstat lhostejné. Jaký je rozdíl mezi dramatem a tragédií?

Co je to drama?

Drama je typem umění, které je považováno zanejblíže obrazu reálného života , často je jeho základem běžná každodenní situace, která je vnímána z různých stran. Ať už je to dramatický film nebo dramatická kniha, divák a čtenář se zcela ponoří do soukromého života obyčejného člověka, stejně jako stovky lidí, se kterými se denně setkávají na cestě do práce nebo kteří žijí vedle nich.

Důraz v tomto typu žánru je kladen na rozpory, které charakterizují chování postav, na jejich vnitřní boj, na nedostatek přesné vize, jak problém řešit a jak se bránit osudu a překážkám štěstí v obtížných životních situacích.

Co je tragédie?

Tragédie je trend v umění, žánr uměleckého díla, který zobrazujesociální konflikty, skutečný život a obtíže hrdinůakutně a intenzivně s cílem sympatizovat s postavami, zažívat je pro ně.do takové životní situace. Události tragédie hladce vedou ke katastrofickému konci, který je nevyhnutelný.

Životní rozpory, které vznikly v životě hrdiny, jsou neřešitelné, vedou ke zničení jeho života a tragickému konci. Autoři tragédie se snaží vylíčit život postav co nejvíce věrohodně, postavy mají složité postavy, jejich chování je protichůdné a život je plný utrpení.

Co je společné mezi tragédií a dramatem?

Tragédie a drama jako žánry se nacházejí v literatuře, kině a divadle. Drama je velmi běžné v kině, pro mnoho spisovatelů a režisérů je to oblíbený druh žánru. Tragédie ráda na jevišti dávají víc, takže příběh pro diváka vypadá nejvíce uvěřitelný a realistický. Základem dramatických a tragických výtvorů jevážné filosofické problémy , hluboké konflikty a ostré rozpory. Hrdinové, jak tragédie, tak komedie, trpí, stojí na křižovatce a nevědí, jak najít cestu ven z mrtvého života, který byl vytvořen.

Rozdíly mezi tragédií a dramatem?

Stalo se tak, že se takový žánr zpočátku jevil jako tragédie. Ve starověkém řeckém divadle, tragédie byly považovány za nejpopulárnější, oni byli milovaní pro intenzivní a citově bohatý spiknutí ve kterém hrdinové museli vzdorovat osudu a rezolutně bránit jejich právo ke štěstí, vítězství nebo lásce. Spolu s komedií tragédie byl vedoucí žánr, a teprve o několik let později se objevilo drama, s nímž se objeviločas to vynutil. Abychom porozuměli rozdílům mezi oběma žánry, měli bychom je plně analyzovat.

Znaky

Postavy starověkých řeckých tragédií byly prvnímytologických hrdinůa pohistorických číslech . Tragédie vyprávěla o výjimečných životních okolnostech, obtížných situacích, kdy postavy byly nuceny ukázat odvahu, odhodlání nebo utrpení, jen aby přijaly nevyhnutelnost tragického finále. Drama se stalo populárnějším než tragédie ve starověkém Řecku z toho důvodu, že jeho postavy byly obyčejní lidé.

Hrdinové dramatu procházejí akutními konflikty, v jejich životech vznikají obtížné a napjaté situace, z nichž je nemožné najít cestu ven. V dramatických dílech je často monolog, který pomáhá lépe pochopit hrdinu a ostatní postavy, přiblížit se k němu a plně proniknout do jeho výhledu.

Pozemek

Dlouho, protože tragédiebyly považovány za vznešené , protože vyprávěli o utrpeních, které hrdina zažil, zatímco se často obětoval kvůli svým příbuzným a příbuzným, porušil svůj život a ničí sám sebe, neschopný uhasit vnitřní konflikt . Děj dramatu je domácí situace, která se odvíjí v běžné rodině.

Na pozadí neopětované nebo nešťastné lásky může vzniknout obtížná situace, nebo se může týkat osoby, která je obtížná vyřešit vnitřní konflikt a žít v souladu se sebou a společností. Nedostatek peněz, chudoba, sociálnínerovnosti, konflikty mezi rodiči a dětmi, těžké osudy - to jsou všechny příběhy, které slouží jako základ dramatu.

Konečné znění

Konec práce také slouží jako jasný znak rozdílu mezi tragédií a dramatem. Drama, navzdory závažnosti toho, co se děje, tedy hloubka zážitků hrdinů a akutních problémů a konfliktůvšak zřídka končí smrtí hlavní postavy . Ve svém životě se něco může zlepšit nebo se naděje na to nejlepší objeví, nebo divák uvidí, že sociální dno stále více pohlcuje charakter a vystupování z něj nebude fungovat. Stává se také, že hrdina zemře, ale zároveň dělá takovou volbu na vlastní pěst, a pokud jednal jinak, takové finále nemusí být.

Hrdina máprávo zvolit si , zatímco v tragédii nemá právo si vybrat, je jasné, že všechny události se postupně blíží smutnému konci, který je poznamenán smrtí. V tragédii hrdiny dominuje osud osudu, navzdory veškerému úsilí a pokusům o vyřešení beznadějné situace zemře. Pokud je v dramatu divákovi ukázáno, že ve skutečnosti je vše rozhodnuto osobou a jen on je zodpovědný za svůj život, pak v tragédii člověk poslouchá osud a navzdory všem snahám o její výzvu bude konec příběhu tragický.