Technické a katastrální pasy - jaký je rozdíl

Pokud si myslíte, že normy současných ruských právních předpisů, pak je třeba poznamenat, že absolutně všechny objekty týkající se obytných a nebytových nemovitostí by měly být doplněny nejen plán, ale také katastrální, a zároveň technický pas.

Výše ​​uvedené dokumenty hrají obzvláště důležitou roli při provádění transakcí s nemovitostmi. Zároveň, navzdory mylnému názoru některých kategorií moderních uživatelů, jsou to zcela jiné dokumenty. Jedna věc zůstává stejná: v současné době, bez dvou dokumentů, které dnes zvažujeme, se zdá nemožné formalizovat nebo zaregistrovat právo vlastnit byt, dům nebo jinou budovu.

Především je třeba poznamenat, že katastrální pas, stejně jako plán, jsou prezentovány ve formě systematizovaných informací o nemovitostech, které by měly být sestaveny s přihlédnutím k regionu jeho umístění. Zároveň se technický pas a plán zaměřují především na to, jak pozitivní je stav určitého majetku. Každý pas a plán má schopnost pochlubit se přítomností určitého účelu. Pokud například hovoříme o technických dokumentech, je třeba poznamenat, že jsou používány ve vztahu pouze k určitým typům transakcí. Z tohoto důvodu je otázka hlavních rozdílů mezi dokumenty tohoto typu tak důležitá.

Hlavní charakteristické rysy technických a katastrálních pasů

Hlavní rozdíl jednoho cestovního pasu od druhého je omezen na informace, které nesou. V moderních technických dokumentech se často uvádímnohem více informací . Ty jsou nejčastěji prezentovány ve formě data, které informuje, že když byla určitá budova zadána do provozu, materiály, ze kterých byly vytvořeny například stejné nosné stěny, stejně jako inventární hodnota bytu, domu nebo jiného typu prostory.

Pokud jde o katastrální listiny, tyto informace neobsahují, a to navzdory skutečnosti, že poskytujeinformace o některých zvláštnostech nemovitostí . Kromě toho existuje také katastrální hodnota, která přímo ovlivňuje výši dříve stanovené daně. Mimochodem, v naší moderní realitě je návrh a následné vydání výše uvedené dokumentace zpracován Technickým inventarizačním úřadem, jehož zástupci často dostávají podporu Federální registrační služby.

Technický pas a zároveň plán musí být vypracován bezprostředně po uvedení stavby do provozu. Tento stav je také pozorován při provádění transakcí týkajících se dalšího prodeje, ke kterým dochází při realizaci přestavby. V této souvislosti hraje stavební stránka nemovitostí téměř nejdůležitější roli, neboť zahrnuje nejenpouze skutečná adresa místa, celková plocha místnosti, stejně jako každá místnost v ní uvedená, ale i výčet všech tam existujících komunikací.

Bez výše uvedených technických dokumentů je téměř nemožné si představit katastrální evidenci. Informace zde uvedené jsou méně podrobné.

Nuance spojené s technickými a katastrálními pasy

Již dříve jsme vám řekli, že získání katastrálního dokladu je nemožné bez předchozího postupu vydávání některých stavebních dokladů. Samotný pas je skutečný výpis, který je tvořen ze základny státního registru. Obsahuje údaje týkající se nemovitostí, které jsou zvláště důležité z hlediska registru. Ty by mohly být přičítány celkové ploše, podlaze, na které se tato místnost nachází, jakož i přítomnosti balkonu, lodžie nebo dokonce skladovacích prostor.

Technický pas je spíše plánem nebo popisem každého parametru nemovitosti. Popisuje materiál transakce, její hlavní charakteristiky. Dokumenty tohoto typu budou vydány zájemci ihned po prvotním inventarizačním postupu.