Katastrální pas a plán: co to je, jaký je rozdíl, podobnosti

Poměrně často má mnoho lidí otázku: proč potřebujeme katastrální pas a plán? Odpověď je banální: pouze v případě, že vlastník eviduje nemovitosti, získá všechny potřebné vlastnosti, které budou odrážet jedinečnost nemovitosti. Při sestavování kvalitativních a ekonomických ukazatelů je objektu přiřazeno jedinečné číslo. Registrace nemovitosti bude trvat hodně času a nervů. Ze všech odkazů, aktů a dalších dokumentů se mi točí hlava. Co je to katastrální pas a plán, jaké jsou podobnosti a rozdíly?

Katastrální plán

Provádí funkci registru předmětů. Kartografická reflexe je považována za základ a jsou zaznamenávány všechny ukazatele a data týkající se objektu.

Například standardní plán pozemku obsahuje 5 sekcí:
1 sekce:

 • Obsahuje informace o organizaci, která provádí katastrální evidenci tohoto objektu, jeho umístění.
 • Hranice a celková plocha lokality jsou stanoveny.
 • Číslo výkresu.

Při pohledu do oddílu 1 můžete získat všechny informace o registračním čísle a zjistit účel stránek.

Část 2 odráží objekt schematicky. Schéma stanoví hranice země.

Oddíl 3 je vyjádřen v textové podobě. Odráží hranice lokality s ohledem na průzkum se sousedními nemovitostmi. Další části nejsou nutné. Jsou přidány, jsou-li přijata všechna vylepšení a jsou prováděny katastrální práce.

4 oddíl obsahujesoupis pozemků v částech. Popis se provádí v textové podobě.

V pátém oddíle je stanovena funkce zohlednění informací o vzniklých hranicích lokality (vnitřní části lokality s hranicemi), které společně tvoří plnohodnotný pozemek. Informace v části 5 jsou znázorněny schematicky a graficky.
Zdá se, že stačí nahlédnout do katastrálního plánu a poskytnout úplné informace o objektu. Jaká je však role katastrálního pasu?

Katastrální pas

Jedná se vlastně o výpis z katastru nemovitostí. Při registraci práva k majetku se chová jako nepostradatelný dokument. Vývoj pasů se provádí:

 • Pro obytné účely.
 • U nebytových prostor.
 • Pro zemi.

Kde mohu získat katastrální pas a jak dlouho?

Tento dokument vydávají ZISZ a Rostehinventarizatsiya. Problém nastává, když od vlastníka nemovitosti obdrží žádost. Žádost o vydání katastrálního pasu se zpracovává v pětidenní lhůtě. Podepsáno podpisem odpovědných osob a potvrzeno pečetěmi, které dále osvobozují od návštěvy notáře. Kromě toho můžete získat pas pomocí služeb zprostředkovatelů, abyste se vyhnuli výpadkům ve frontách a papírování.

Katastrální pas je často požadován v těchto případech:

 • Vstup do práv dědictví.
 • Darování.
 • Prodej.

Zhruba řečeno,Bez převodu katastru nemovitostí není možný proces převodu majetku. Všechny transakce budou s tímto dokumentem úzce spojeny.

Podobnosti katastrálního pasu a katastrálního plánu

 1. Obsahuje jedinečné katastrální číslo.
 2. Zaznamenává se datum zápisu do katastru nemovitostí.
 3. Adresa nemovitosti.
 4. Obsahují technické vlastnosti nemovitosti (například oblast a umístění pozemku)
 5. Popis nemovitosti pomocí grafů a grafů, zachování měřítka.

Rozdíl mezi katastrálním pasem a katastrálním plánem

Od 01.03.08 vstoupil v platnost zákon č. 221 o katastru nemovitostí a katastrální plán se stal nedílnou součástí cestovního pasu. Při převodu vlastnického práva nemá katastrální plán právo být hlavním dokumentem.

Rozdíl v těchto dokumentech:

 • Katastrální pas je nezávislý dokument a zahrnuje naprosto všechny nuance majetku evidovaného ve státním registru.
 • Katastrální plán je podřízeným dokumentem, který odráží pouze schéma nebo harmonogram objektu, který stanoví pouze strukturu objektu.

Mezitím má katastrální plán formální i neoficiální účel.
V oficiální verzi dokument opravuje objekt a jeho ohraničení a v neformální verzi je to plán, který pomocí grafiky vyjadřuje strukturu nemovitého objektu.