Eds a napětí: co to je a jaký je rozdíl

EMF a napětí jsou nyní vnímány jako identické koncepty, které, pokud mají některé charakteristické rysy, jsou tak bezvýznamné, že si zaslouží vaši pozornost.

Na jedné straně se tento stav odehrává, neboť ty aspekty, které rozlišují mezi těmito dvěma pojmy, jsou tak zanedbatelné, že je bude sotva možné, aby je dokonce více či méně zkušených uživatelů všimlo. Nicméně, takové jsou stále stanoveny a je také nemožné říci, že EMF a napětí jsou naprosto stejné.

Co je to EMF a proč je často zaměňováno s napětím?

EMF, nebo elektromotorická síla, jak to je obyčejně nazýváno v mnoha učebnicích, je fyzikální veličina, která charakterizuje práci nějakých vnějších sil přítomných v konstantních nebo střídavých zdrojích proudu.
Pokud hovoříme o uzavřeném vodivém obvodu, pak je třeba poznamenat, že v případě, že EMF bude roven práci sil při pohybu jednoho kladného náboje podél výše uvedeného obvodu. Zmatená elektromotorická síla a napětí - nejen tak. Jak je známo, tyto dva koncepty jsou dnesměřeny ve voltech . Současně můžeme hovořit o EMF na kterékoli části cíle, protože v podstatě jde o specifickou práci vnějších sil, které nepůsobí v celém obrysu, ale pouze v určité oblasti.

Zvláštní pozornost na vaší straně si zaslouží skutečnost, že EMF galvanického článkuumožňuje práci vnějších sil působících během pohybu jednoho kladného náboje z jednoho pólu na úplně jiný. Práce těchto vnějších sil přímo závisí na tvaru trajektorie, ale nemůže být vyjádřena z hlediska potenciálního rozdílu. Ten je způsoben tím, že vnější síly nejsou potenciální. Navzdory skutečnosti, že stres je jednou z nejjednodušších koncepcí, mnoho spotřebitelů plně nerozumí, co to je. Pokud tomu nerozumíte, považujeme za nutné uvést pro vás nějaké příklady.

Vezměte pro přehlednost obyčejnou nádrž s vodou. Z takového tanku bude muset jít běžná trubka. Tak, výška vodního sloupce nebo tlak, jednoduchými slovy bude napětí, zatímco průtok vody bude elektrický proud. Vzhledem k výše uvedenému, čím více vody je v nádrži, tím větší bude její tlak a napětí.

Hlavní rozdíly EMF od napětí

Elektromotorická síla, zvaná napětí, která je svým vymezením poměrem práce vnějších sil, týkající se převodu kladného náboje přímo na velikost tohoto náboje. Napětí je zase považováno za poměr práce elektrického pole, pokud jde o přenos tzv. Elektrického náboje. Tak, například, pokud v autěbaterie, pak se její EMF vždy rovná 13 voltům. Pokud připojíte voltmetr k výše zmíněnému zařízení a světlomety jsou zapnuty - zařízení určené k měření napětí, toto číslo bude mnohem menší než 13 wattů. Toto, možná poněkud zvláštní tendence, je kvůli skutečnosti, že v akumulátoru, jako síla třetí strany, to je akce chemické reakce, která je vnímána. Současně je ve vozidle také generátor, který během provozu motoru produkuje jednoduchý elektrický proud.

S ohledem na výše uvedené můžeme hovořit o hlavních charakteristikách EMF a napětí:

  1. EMF bude záviset na samotném zdroji. Pokud mluvíme o napětí, pak jeho indikátor přímo závisí na spojení a na tom, jaký proud protéká obvodem.
  2. EMF je fyzikální veličina, která je potřebná k tomu, aby charakterizovala práci nekolombských sil, a napětí charakterizuje práci proudu, pokud jde o pohyb náboje jako poslední.
  3. Tyto pojmy jsou také odlišné, protože elektromotorická síla je určena pro magnetickou indukci, zatímco napětí je nejčastěji používáno ve vztahu k stejnosměrnému proudu.