Jaký je rozdíl mezi bydlištěm a místem registrace?

Podle dvacátého sedmého článku Ústavy Ruské federace existují dva různé typy míst, ve kterých může být občan umístěn. Jsou určeny jako rezidence, a proto zůstávají. V zásadě, jak význam, tak hlavní rozdíl jsou jasné ze samotných jmen. Pokud si myslíte, že logicky, bude jasné, že v prvním případě - to je místo, kde člověk žije, a druhá - kde je dočasně umístěn.

Je však důležité pochopit, že legálně je vše klasifikováno o něco složitější, protože tyto dva pojmy jsou kombinovány jiným termínem, který se nazývá místem registrace. Zákony, jako vždy, zajišťují rozvoj jakékoli situace týkající se občanů, takže existuje i pojem osoby bez trvalého pobytu, ale stálo by to za zvážení zvlášť. V rámci tohoto článku budeme hovořit o místě bydliště občana a místě jeho pobytu.

Níže budeme podrobně zkoumat každý z těchto pojmů odděleně a rozdíly mezi nimi.

Stručně o místě bydliště

V zájmu ochrany občanského práva subjektu je v tomto procesu velmi důležitý pojem bydliště. V tomto případě je to místo, kde subjekt dočasně nebo trvale žije.

Zároveň stojí za zmínku o situaci s nezletilými dětmi. Místo bydliště civilních osob mladších čtrnácti let se formálně považuje za místo bydliště rodičů nebo opatrovníků. Tento koncept není zdaleka prázdný, protožeto může způsobit určité právní následky. Například právě na základě trvalého pobytu je občan určen mrtvými nebo pohřešovanými. Zda se jedná o jurisdikci, zda má právo na dědictví - to samozřejmě závisí také na místě bydliště.

Pojem rezidenčních nemovitostí, který provozují všichni realitní kanceláře, je rovněž připojen k tomuto termínu. Není možné se zaregistrovat v kanceláři, garáži nebo obchodě.Zajímavé případy rezidenčních nemovitostí jsou trvalý pobyt v hotelovém pokoji, pečovatelském domě, sirotčincích.

Každý občan se považuje za chybějící, pokud v místě bydliště osoby neexistuje žádný důkaz, že by se na tomto místě alespoň jednou objevil. Aby bylo možné rozpoznat mrtvého občana bez těla, je nezbytné pětileté období, a pokud osoba zmizí za přitěžujících okolností (válka, přírodní katastrofa), stačí půl roku.

Stručně o místě registrace

Místo registrace se liší podle místa bydliště v tom, že je vždy dočasné, bez výjimky. Existují podpůrné dokumenty, ale za žádných okolností se na takovém místě nelze zaregistrovat. Tato dokumentace je vydána v případě, že potřebujete potvrdit, že osoba skutečně byla na nějakém místě. Za místo pobytu lze považovat následující místa:

  • Hotely.
  • Sanatoria.
  • Rekreační domy a penziony.
  • Zdravotnické instituce.
  • Turistické základny, kempy, výcvikové tábory.
  • Sportovní zařízení, zejména sportovní areály.


Ústava Ruské federace zároveň zaručuje všem občanům, bez výjimky, svobodu volby místa pobytu a bydliště. To znamená, že každý z nás nemůže být pevně přidělen na konkrétní místo, s výjimkou vězeňských institucí (vězení, nápravných táborů a kolonií). Tyto výjimečné případy, které stojí za zmínku, jsou také považovány za sídlo v právní praxi.

Registrace v místě bydliště, v místě pobytu

\ t

Občané, kteří po určitou dobu plánují žít v obytných budovách a stavbách, které nejsou jejich trvalým bydlištěm, musí každý devadesát dnů přijít k úředníkovi odpovědnému za toto místo, aby obnovili svou registraci. Tento zákon se vztahuje na všechny občany bez výjimky, bez ohledu na sociální postavení, výsady a výhody.

Občané Ruské federace, kteří změnili své místo trvalého pobytu, mají povinnost nejpozději do jednoho týdne ode dne jejich příjezdu na nové místo informovat i úředníky odpovědné za registraci v této správní jednotce (okres, PGT, obec, obec atd.)