Jak se stát liší od ostatních sociálních institucí?

Institut (insitutum) - instituce, organizace. V průběhu staletí se role solící instituce změnila. Vznikla na základě sociálních vztahů, je to komplexní systém, který pokrývá ekonomickou, politickou, právní sféru, duchovní vztahy. Hlavním úkolem sociální instituce jezachování integrity společenských hodnot .

Sociální instituce ve své "činnosti" jsou založeny na duchovních materiálních a normativních hodnotách:

 • Pravidla.
 • Normy.
 • Instalace.
 • Vzory, které mají následovat.
 • Morálka (chování v určitých situacích).

Značky a účely

Za účelem regulace sociálních vztahů byla sociální instituce podmíněně rozdělena na „divize“. Na rozdíl od divizí nemá sociální institut teoretickou orientaci. Jeho hlavním úkolem je budovat vztahy mezi sociálními divizemi. Sociologové tvrdí, že sociální instituce jsou tak propojené, že se neliší. Naopak ve většině případů jsou identifikovány.

Například samotný pojem „sociální instituce“ vynalezli právníci. V odborném jazyce definuje právní vztahy, které umožňují úpravu legislativního systému v různých oblastech:

 1. Rodina.
 2. Výroba.
 3. Sociální instituce by měly chránit základní zdroje společnosti.

 4. Rodina.
 5. Vlastnictví (obchodní hospodářské vztahy).
 6. Vzdělávání.

Jak fungují sociální instituce?

KaždýÚstav má svá specifika. Instituce rodiny je například zodpovědná za duchovní a kulturní hodnoty, jejím hlavním úkolem je pokračování druhu a socializace - výchovy dětí. Ekonomické instituce jsou zodpovědné za dobré životní podmínky, musí splňovat materiální potřeby. Již v primitivních časech byla tradice distribuce produkce a sklizně, společenské postavení zástupců kmene záviselo na výši hmotných výhod.

Vzdělávací instituty jsou odpovědné zauspokojování duchovních potřeb . Na rozdíl od potřeb osoby však existují povinnosti. Ve společnosti tedy existuje jasná definice sociálních statusů, jejich rolí. Tak vzniká veřejné schodiště (pyramida). Například v rodině na vrcholu sociální pyramidy jsou rodiče. V ústavu lze pozorovat složitější hierarchii.

 • Rektor.
 • Dekani.
 • Vedoucí oddělení.
 • Učitelé (nižší pracovníci).
 • Laboratorní asistenti.

Vysoké školy jsou ideálním sociálním systémem. Hierarchie institutu přesně kopíruje odolnost. Formy společnosti. Jsou zde zahrnuty různé regulátory:

 • Ideologie.
 • Mentality.
 • Administrativní zařízení.
 • Strana materiálu.
 • Právní předpisy.
 • Rodinné hodnoty (vzdělávání).

Úloha státní instituce

Pokud hovoříme o právních institucích, zabývejme se nejdůležitějšími z nich. Na první pohled se zdá, že veřejné instituce jsou zapojeny do samosprávy.

Na rozdíl od jiných institucí stát kontroluje všechny sféry společnosti:

 1. Může změnit zákon (legitimní násilí).
 2. Stát řídí rozdělování bohatství.
 3. Politický institut rozhoduje, které duchovní hodnoty by měly být ve společnosti: slogany, idoly, progresivní myšlenky. V závislosti na politické situaci mění tradice veřejného mínění.
 4. Všechny sociální instituce „pracují“ pro stát.
 5. Unitarianismus představuje.

Jak se stát liší od sociálních institucí

Navzdory skutečnosti, že orgán moci má všechny pravomoci , nemůže existovat bez společnosti . Pak, jak společnost může fungovat bez státu. Pro veřejnou instituci je stát nástrojem, jímž dosahuje určitých cílů. Pokud se státní instituce nedokáže vyrovnat se svými povinnostmi, společnost mění svůj politický směr. Vyvolejte revoluci sedmnáctého roku. Změnil se model řízení a společnost zůstává na svém místě. Stejnou ideologii místo vůdce boha a lidí, kteří ho zbožňují. Pro stát je sociální instituce základem, na kterém buduje svou politiku.