Jak se liší nižší houby od vyšších?

Všechny v současné době známé houby lze rozdělit na nižší a vyšší houby.

Dolní houby

\ t

Nižší houby jsou jednobuněčné houby. Známá bílá plíseň nebomukor houbaodkazuje specificky na jednobuněčné houby. Vývoj této houby lze často pozorovat na zelenině i na chlebu. V procesu formování se zpočátku projevuje jako bílá vzduchová látka, která se postupně mění na černou. Podle externích údajů si můžete myslet, že mukor je mnohobuněčný organismus, ale ve skutečnosti tomu tak není. To je celý proces proliferace jedné buňky s více jádry.

Houbová houba

Dlouhá vlákna se nazývají mycelium. V černých hlavách, které se nacházejí na špičce vlákna, se vyskytují výtrusy as jejich pomocí se bílá forma množí.

I když bílé plísně v každodenním životě přinášejí určité nepříjemnosti, jeho funkce je velmi důležitá, napomáhá procesu rozkladu mrtvé tkáně. Existují i ​​další zástupci nižších hub a nejsou tak neškodní jako bílá plíseň.

Phytophthora- nepřítel pro rajčata a brambory. To porazí hlízy a topy, přimět je, aby se zčernal, a pak umřít. Zvláště silný růst zoospore nastává v deštivém létě.

Phytophthora

Za méně nebezpečné se považujezelí olpidynebo zelí „černá noha“. Houba infikuje zelí, když je ještě ve fázi sazenic. Prostřednictvím infikovaných kořenů se černo šíří po kořenech a kapusta zemře.

Olipidium zelí

Synchitrium- houba, která vyvolává růst rakoviny brambor. Hlízovitý povrch hlízy hovoří o kontaminaci brambor. Nedoporučuje se jíst brambory infikované syntetitem.

Synchitrium

Vyšší houby

\ t

Vyšší houby - mnohobuněčný organismus. Podle druhu potravin se dělí na saprofyty a parazity. Nejznámějším reprezentantem jepenicilinová houba . Můžete se s ním setkat nejen v potravinách, ale i v půdě. Po známých léčebných vlastnostech penicilinu byl přípravek zředěn speciálně pro farmakologické účely. Penicilin lze použít při léčbě takových onemocnění, jako jsou: laryngitida, otitis, pneumonie atd.

Kvasinkyjsou také mnohobuněčné houby, pouze jejich velikost je mikroskopická. Často žijí v tekutinách, kde je hodně cukru. Lze použít při vaření a vaření.

U lidí mohou kvasinky způsobitkandidózu . To ovlivní shell genitals.Kvasinky , jako penicilin, je vačnatá houba.

Houby vačnatci mají tento název, protože ukončení sexuálního procesu u jeho zástupců končí v orgánu, který vypadá jako pytel (aske).

Mezi vačnatci jsou vědě známy nebezpečné parazity. Nejnebezpečnější ježitný parazit . Jíst zrna žita, které jsou již infikované, mohou způsobit nekontrolovanou kontrakci hladkého svalstva.

Žitný parazit

Nelze přehlížet ahoubovité houby .Jejich bvíce než 8 000 druhů . Osoba aktivně používá jedlé houby ve vaření. Jedná se o dietní, ale zároveň podzimní výživný produkt. Nejznámějším představitelem jedlých hub je bílá houba, pro její úžasnou vůni a příjemnou chuť. Spolu s jedlými jsou také jedovaté houby. Nebezpečí, která představují, se mohou projevit ve formě halucinací a otravy, bledý potápka je považován za nejnebezpečnější mezi jedovatými houbami. Použití vzácných hub v potravinách vede zřídka k smrtelnému výsledku.

Houbové houby

Rozdíly vyšších a nižších hub

Hlavní rozdíl mezi nižšími a vyššími houbami jestruktura mycelia . Necelulární mycelium v ​​nižších houbách a ve vyšších je buněčné nebo segmentované.

Mycelium nižších plísní žije nejvýše pět dní. Nižší houby se rozmnožují bezhlavě. Mucor má také schopnost reprodukovat se dělením mycelia.

Životnost mycelia vyšších hub může být několik let. Vyšší houby se mohou množit pohlavně, bez pohlaví a vegetativně. Když hovoříme o vegetativní metodě, znamená to rozklad hýf na jednotlivé buňky. Asexuální reprodukce probíhá prostřednictvím spór. Sexuální reprodukce má několik způsobů: kombinaci haploidních buněk, somatogamické a spermatizační metody.