Jak se liší odcizení odcizení?

Tento článek se zabývá takovými frázemi jako „krádež automobilů“ a „krádež automobilů“. V obou těchto případech zasahujte do „polykání“. Podívejme se na tyto dva případy.

Krádeže vozidel

Odcizení vozidla není nic jako zvládnutí vozidla. Únos je považován za dokončený od okamžiku, kdy auto opustilo parkoviště, kde bylo zaparkováno majitelem vozidla. Únos je prováděn s cílem další jízdy na stroji. Jako součást únosu je: za prvé, řízení vozidla, za druhé, účastník únosu, za třetí, je to účel jízdy na tomto autě.

Únosem vozu není nic jiného nežprotiprávní nabytí auta bez účelu zpronevěrynebo jeho použití pro jiné účely vcelku nebo zčásti, ale za neoprávněnou jízdu. Toto je trestný čin a je stanoveno v části 1 článku 166 trestního zákoníku Ruské federace. Trestní odpovědnost za takový zločin je pokuta nebo trest odnětí svobody. To je také únos, že majitel ovládá vozidlo v důsledku násilí nebo život ohrožující, protože on je zbaven možnosti řídit své auto na vůli a jít tam, kde se mu líbí. Pokud se však vozidlo po krádeži používá k prodeji nebo odstranění jakýchkoli částí, aby se zlepšila pohoda útočníka, pak je to již krádež vozidla.

Nejčastější příležitost byla zaznamenánamladých lidí ve věku 17 - 20 let. Nejčastěji jsou zločinci ve stavu intoxikace drogami a alkoholem, proto touha po hněvu, jízdě a podobně.

Krádeže automobilů

Krádež auta se liší od krádeže v tom, že je to druhá etapa tohoto zločinu, to znamená, že když po útoku útočník odjel a vypadl, pak je to považováno za únos, ale pokud byl chycen, je to všechno krádež a odpoví podle příslušného článku. Hlavním účelem krádeže je přivlastnění vozidel s žoldnéřským účelem: „nastavení“ bývalého majitele, další prodej této dopravy, to znamená, že musíte vydělat peníze z trestného činu. Můžete dokonce říci, že krádež pro útočníka je práce.

S největší pravděpodobností jsou zločinci zkušení únosci, kteří nejsou tímto zločinem tlačeni za peníze. Jasně plánují své činy. Na rozdíl od únosů z auta je pro krádež vybrána předem zvolená „oběť“, ve které bude útočníkům přinášet ekonomický zisk. Krádež je provedena pouze pro zajištění materiálního stavu.

Obecné rysy krádeží a krádeží

Únos a krádež jsou protiprávní činy, které mají společné rysy a umožňují stejný trestný čin posuzovat míru trestu. Za prvé, krádež i únos auta jsou zločinem, který zahrnuje vloupání a vstup do vozidla. Jinými slovy, předmět porušení v obou případech je movitý nebo nemovitý, kterýto se také stává velmi často, vozidlo, které má výhodu pro pachatele, v případě krádeže, je jízda, a v případě krádeže je to ekonomický přínos. Zadruhé, oba případy jsou z hlediska trestných činů velmi blízké, že i zločinci, kteří se dopustili krádeže, poukazují na skutečnost, že se prostě rozhodli jet, v naději, že zákon bude „měkčí“. Za třetí, pro takzvanou „oběť“ trestného činu, oběti, není žádný rozdíl v tom, co udělali se svým vozem z právního hlediska, jen postavil auto na parkoviště, a když se dostal ven, už tam nebyl.

Závěr o krádežích a únosech

Není nutné se zabývat zákonem, zejména v ohrožení, zejména proto, že se spoléhá na vysoké pokuty a odnětí svobody až na 10 let, to nikdo nepotřebuje. V trestním zákoníku Ruské federace jsou tyto dva články: článek 158 - informace o krádežích a sankcích, článek 166 - zvažuje odpovědnost za krádež vozidel.