Směrovač a modem: co to je a jaký je rozdíl

Přítomnost internetu dnes hraje pro mnoho moderních spotřebitelů obrovskou roli. Její význam je zcela podmíněný, protože každý, kdo ho řídí, může získat přístup ke všem informacím, které jsou pro něj zajímavé, nemluvě o zábavě, kterou jim internet může poskytnout. Pro zajištění přístupu k internetu budete v zásadě potřebovat pouze vybrat správné síťové zařízení. Ten je nejdostupnější. Vzhledem k tomu je organizace přístupu do celosvětové sítě omezena pouze na výběr správného typu tohoto zařízení a zároveň na jeho následnou konfiguraci, se kterou se může často vyrovnat jakýkoli jiný moderní spotřebitel.

Pokud si nevyberete zařízení, která budete potřebovat pro připojení k síti, může dojít k nejasnostem. Tento stav se týká zejména těch domů, na jejichž území je několik počítačů poskytováno najednou. Je nepravděpodobné, že by někdo z vás měl zkušenosti a dovednosti potřebné k tomu, aby zjistil, jaké jsou všechny druhy modemů, směrovačů, síťových adaptérů, síťových rozbočovačů, směrovačů a podobně.

Nejběžnější nyní používané pojmy jako "modem" a "router". Externě jsou téměř stejné. Existují však nějaké charakteristické rysy, pokud jde o jejich práci?

Routerje nutná úpravapro výměnu mezi segmenty sítě a specifickými daty.

Router


Modemje takové zařízení, které zahrnuje modulaci nebo demodulaci signálu. S pomocí posledně jmenovaného se dokáže přizpůsobit ve zvoleném prostředí prostřednictvím adaptace v něm.

Modem

Hlavní rozlišovací znaky modemů a směrovačů

Pokud porovnáme tato dvě zařízení, měli bychom poznamenat, že jejich hlavní rozdíly jsou pozorovány z hlediska jejich okamžité funkčnosti. Sám router nemá nic společného s přístupem do globální sítě. Je možné, že data jsou přenášena po trasách, které musí být stanoveny předem určenými trasami. Pokud jde o modemy, v případě nich je pozorována opačná situace, protože díky jejich použití je možné zajistit připojení k internetu a různými způsoby.

Rozdíl mezi modemem a routerem je tedy obrazově řečeno věřitelem dodavatele zboží a služby, která je odpovědná za jeho dodání. Současně je třeba poznamenat, že většina modelů moderních směrovačů má schopnost pochlubit se přítomností modemů. Z tohoto důvodu je linka postupně vymazávána mezi těmito dvěma zařízeními.

Pokud vezmeme v úvahu „modem“ a směrovač v jejich „čistých“ variantách, měli bychom si všímat ještě jednoho, neméně důležitéhorozdíl. Jeho podstatou je, že modem má schopnost pracovat s jedním klientem. No, směrovače, takoví klienti mohou mít obrovské množství.

U WiFi směrovačů neexistují žádná fyzická omezení, i když programově by jejich práce mohla být konfigurována tak, aby pracovala s určitým počtem klientů bez jakýchkoliv speciálních problémů. Modem nemusí být vůbec konfigurován, protože má schopnost pochlubit se vlastní IP adresou.

Závěry

Na rozdíl od modemu, který může pouze převést signál do datových paketů, je k distribuci datových paketů mezi segmenty sítě zapotřebí router. Jak již bylo řečeno, modem je navržen pro práci s jedním klientem, zatímco router může uspokojit potřeby i několika spotřebitelů.

Ačkoliv má router vlastní IP adresu, budete jej muset nakonfigurovat na všech úrovních, což není případ modemu, který nevyžaduje povinný postup konfigurace. Kromě toho, router je schopen zajistit bezpečnost síťových připojení a kromě všech výše uvedených, nevyžaduje žádné další hardware software, ale obyčejný modem potřebuje, a bez ní nebude fungovat vůbec.