Jaký je rozdíl mezi náčrtem a detaily pracovního výkresu

Před zhotovením různých objektů je nutné vytvořit náčrty a pracovní výkresy.
Náčrt detailu odkazuje na jeho kresbu, která je pečlivě vyrobena bez použití speciálních nástrojů, „ručně“ a „okem“, nutně pozorujících proporce budoucích detailů. Nejvhodnější způsob, jak pracovat na papíře, je v kleci, ale bude to dělat.
Tento výkres, prováděný na samostatném listu pro každou část, není trvalý. Náčrt nezobrazuje ohyby, promáčknutí, posuny, které jsou na dílu. Pokud máte představu o novém dílu, bude náčrtek prvním návrhem jeho obrazu.

Pro řádné provedení náčrtu je nutné prostudovat detail, pochopit jeho strukturu, způsoby výroby. Je vhodné duševně rozdělit díl na jeho součásti, které jsou známé geometrickými tvary.

Náčrt výkresu

Na listu formátu nakreslete rámeček a vytvořte nápis. Úroveň složitosti součásti a její rozměry určují, jaká bude velikost listu. Musíte být vedeni pomocí alespoň celého listu. Skica by měla být umístěna tak, aby nenarušovala čtení informací a provádění záznamů.

Na list by měly být použity všechny potřebné čáry, značky, značky. Na konci práce musí být vše pečlivě zkontrolováno a opraveno.

Provádění náčrtků pomáhá úspěšně zvládnout schopnost budovat obrazy a dimenze se zaměřením na reálné části. Oni se uchylují k skicování, když:

 1. Opravované zařízení.
 2. Na zařízení byl vydán cestovní pas.
 3. Vytváří se nový projekt zařízení.

Schopnost provádět náčrty ručně a okem umožňuje vyvinout ruku a oční metr bez použití měřicích přístrojů. Náčrtky jsou prováděny pomocí papíru, tužky, pravítka, gumy, třmeny.

Náčrt je důležitý . V případě nesprávného nebo nepřesného provedení může být následkem nesprávné provedení pracovního výkresu a výroba vadných dílů. Proto je třeba přistupovat k realizaci náčrtků s maximální péčí. Ve zvlášť obtížných případech má smysl používat milimetrovou papírovinu, která zvýší přesnost výkonu i bez použití nástrojů pro kreslení.

Pracovní výkres

Výkres pracovní části je určitý typ dokumentace obsahující informace o budoucí části. K návrhu práce při vysokých nárocích. Bez dimenzování nelze kresbu provést. Důležité jsou informace o materiálu, ze kterého bude díl vyroben.

Výkres může být proveden podle následujícího schématu: určení formy části, racionální akce, se kterou bude díl proveden.

Pracovní výkres

Specifikace mohou být:

 • Částicový materiál a jeho náhrada.
 • Fyzikální vlastnosti materiálu.
 • Omezení limitů velikosti.
 • Kvalita a přesnost práce.
 • Značení.
 • Podmínky skladování.

KvalitaPlnění dílu předpokládá přítomnost dostatečného počtu obrazů a řezů, což dává úplnou a správnou představu o části a způsobech její výroby.

Pracovní výkres se skládá ze dvou částí:

 1. Grafika.
 2. Text.
Je tedy možné se dozvědět o vzhledu dílu. Informace, které nelze graficky zobrazit, jsou uvedeny v textové části pracovního výkresu. Všechny textové informace by měly být stručné, srozumitelné, přesné. Technologické pokyny nelze zaměňovat tak, aby proces výroby dílu nebyl narušen. Výjimky jsou sjednávány odděleně.

Podobnost náčrtu a pracovního výkresu

 • Mají obrazy, které definují, co bude detail.
 • Obsahují rozměry dílu.
 • Informace o povrchu dílu.
 • Blok hlavy.
 • Náčrty a výkresy se provádějí se zvýšením nebo snížením oproti skutečné části.
 • Uveďte přípustné chyby.

Pro kvalitní provedení náčrtu nebo výkresu je nutné dodržet určitou posloupnost. Dejte hlavní čáry, určete tvar dílu. Nakreslete malé části detailů a všechny chybějící čáry.

Rozdíl náčrtu z výkresu

 1. Různá přesnost.
 2. Je-li skica v podstatě návrhem, pracovní výkres je již dokumentem, který předpokládá přesné podávání dat.
 3. V náčrtu jsou zachovány pouze proporce, výkres je podmíněné zobrazení součásti.
 4. Lze provést pracovní výkresové detaily.pomocí počítačového programu nebo pomocí nástrojů.
 5. Náčrt se liší od pracovního výkresu.

Znalost základních pravidel pro implementaci a čtení výkresů a náčrtků, schopnost je používat při plnění úkolů je hlavním úkolem každého odborníka v procesu výroby dílů a jejich návrhů.