Jak je jiná dálnice než auto?

Mezinárodní úmluva o silničním provozu (Vídeň, 1968) uvádí tři znaky, které umožňují rozlišovat dálnici od běžné komunikace.

Dálnice a silnice: důležité rozdíly

 1. Ve většině případů je automobilová dálnice nabízena se dvěma směry pohybu vozidel oddělujících vozovku. Současně není k dispozici speciální dělicí pás pro pohyb vozidel. Výjimečné případy umožňují pouze pohyb jiných vozidel.
 2. Dálnice nemá žádné křižovatky na stejné úrovni jako silnice, silnice pro chodce, železnice nebo tramvaje.
 3. Trasa je specificky označena jako dálnice.

Dálnice je silnice, která by mělazabránit jakémukoli dalšímu rušení dopravy . Zároveň mají motoristé příležitost úspěšně rozvíjet vysokou rychlost. Dopravní pravidla umožňují rychlost až 110 kilometrů za hodinu.

Automobilová dálnice

Silnice pro automobily je povolena pouze pro automobily, autobusy a motocykly . V tomto případě se předpokládá přítomnost speciálně vybavených křižovatek, křižovatek, přechodů pro chodce, obslužných ploch umístěných na úrovni hlavní silnice.

Silnice pro automobily

Je povinné při odjezdu do autařidiči dálnic nebo silničních silnic musí ustoupit vozidlům, která se již pohybují. Tím je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti.

Jaký by měl být provoz na dálnici?

Silnice mají vážné rozdíly od běžných silnic. Tyto sekce mohou být použity pouze pro provoz s maximální rychlostí. Pro zaručenou bezpečnost musí řidiči dodržovat zvláštní normy, jinak nebude úroveň bezpečnosti optimální.

V každém případě mají dálnice velký počet jízdních pruhů pro dopravu. Maximální povolená rychlost je110 kilometrů za hodinu . Pokud je naopak tento ukazatel překročen, předpokládá se porušení dopravního řádu (SDA), navzdory skutečnosti, že standardní rychlostní indikátory jsou zpočátku povoleny.

Je důležité poznamenat, že jakékoli informační tabule jsou nakresleny zeleně. Kromě toho se předpokládá přítomnost zvláštního dělícího pásu ve formě trávníku nebo plotu, širokého obrubníku. Taková konstrukce vozovky zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pro každého motoristu.

Každé parkování na dálnici je nejčastěji zakázáno. Pro parkování vyhrazena pouze speciální místa. Někdy je nutné překonat značné vzdálenosti k východu z dálnice nebo vzhled speciální platformy, vypočtenépro parkování a dočasný odpočinek. Na vedlejší koleji se může zastavit pouze ve výjimečných případech.

Jízda po dálnici je zakázána mnoha účastníkům klasického hnutí:

 • Chodci.
 • Cyklisté.
 • Mopedy, jakož i motocykly s motory menšími než 50 cm3.
 • Přeprava rychlostí menší než 40 kilometrů za hodinu.
 • U nákladních vozidel s přípustnou hmotností více než tři a půl tuny nákladu (průchod je zakázán dále než druhý jízdní pruh).
 • Vozidla s vlastním pohonem.
 • Chovatelské potřeby.

Z bezpećnostních dûvodû je zakázáno nastupovat na palubu, vystupovat cestující, cvićit, trénovat potraviny a otáćet.

Klasifikace silnic

Silnice mají také různá zadání, která je třeba vzít v úvahu. Předpokládají se tyto typy silnic:

 • Evropské a asijské trasy shodné s federálními dálnicemi.
 • Spolkové dálnice (vlastníkem je Ruská federace)
 • Regionální komunikace (vlastníkem jsou subjekty Ruské federace)
 • Silnice meziměstského významu.
 • Místní silnice (takové silnice jsou majetkem obcí)
 • Soukromé dálnice (území v soukromém vlastnictví)

Silnice jsou dálnice, dálnice ataké normální silnice nejsou rychlé.

 1. Automobilová dálnice.
 2. Vysokorychlostní silnice s přítomností víceproudové komunikace a středního pruhu pro oddělování bez průsečíků s kolejemi jiného účelu.
 3. Běžné silnice nepatří do prvních dvou možností. V tomto případě se předpokládá jedna jízdní dráha a dělící lišta. Jsou možné průniky a opěry, ale pouze s určitou vzdáleností (od 50 do 600 metrů).

V každém případě se předpokládá povinné dodržování pravidel silničního provozu, neboť pouze v tomto případě je zaručena úspěšná a bezpečná cesta.