Co odlišuje původní lék od obecného

Moderní farmakologie se pohybuje novým směrem od tvorby originálních léků k jejich modifikaci a vynálezům cenově dostupnějších, ale ne méně účinných léků podle některých tvrzení. Takové léky se nazývají generika. V současné době je jich velký počet a často to způsobuje mnoho problémů při výběru optimální terapie.

Původní lék

Vytvoření nové drogy je vždy velmi dlouhý a komplikovaný proces, který vyžaduje zapojení velkého množství finančních zdrojů a odborníků. Předtím, než se produkt s původním názvem dostane na farmaceutický trh, musí projít několika rozsáhlými vědeckými studiemi, během nichž jsou objasněny hlavní otázky.

Týkají se především toho, jakje nový lék bezpečný . Zohledňují se všechny možné vedlejší účinky a reakce, které se později projeví v návodu pro léčivo. Jsou-li v průběhu testování zjištěny závažné komplikace z použití, testy budou pozastaveny, dokud nebude zjištěna skutečná příčina. Na trh přicházejí plně testované léky. V průběhu velkého počtu probíhajících studií se kontroluje nejen to, jak lék splňuje bezpečnostní standardy, ale také jeho přínosy.

Účinnost každého vyrobeného nového výrobku hraje velkou úlohu, zejména z ekonomického hlediska. Většina zdravotnických zařízení a vědeckých pracovníkůCentra mají zájem na tom, aby byl lék co ​​nejúčinnější a náklady na něj budou odůvodněné. Stát není rentabilní platit náklady na lék, jehož účinek bude velmi pochybný nebo dokonce nulový.

Po všech formálních případech, kdy byla vypracována řada dokumentů popisujících průběh výzkumu v každém z jeho etap, přičemž bylo vydáno povolení k produkci, je vyvinutá droga povolena pro hromadnou výrobu a prodej v lékárnách.

Některé farmaceutické společnosti nemají velké množství finančních prostředků na provádění všech testů a registraci svého nového léku, takže je musí prodávat na trhu jako biologicky aktivní přísada, jejíž účinek může nebo nemusí být přítomen.

Co je obecný?

Farmaceutická společnost, která vyvinula a vytvořila nový originální lék, který prošel všemi nezbytnými klinickými studiemi a prokázal svou účinnost a bezpečnost, je držitelem patentu. Patent dává výrobci právo pouze dané firmě a zakazuje tak všem ostatním společnostem. Dříve patent na drogy nebyl časově omezen. Nyní se však situace v tomto ohledu dramaticky změnila.

Různé léky nyní dostávají patent na omezenou dobu a po uplynutí této doby může jakákoli jiná významná farmaceutická společnost vyrábět takový lék, ale pod jehotitul. Ve skutečnosti se tímto způsobem objevily generické léky, nebo prostě ne originální léky.

V mnoha oblastech průmyslové výroby je takový jev poměrně běžný a nevyvolává tak velký rozsah diskusí, s výjimkou padělků.

Někteří se mylně domnívají, že generika jsou falešné léky podobné originálním lékům, ale mají nižší kvalitu.

Ve skutečnosti generika nemají nic společného s padělky. Můžete kovat a vyrábět originální léky a generika, ale v tomto případě mají stejný název, stejný obal jako nástroj, který produkoval kopii nekvalitní kvality. Padělané výrobky mohou být zdraví škodlivé nebo mohou být naprosto zbytečnými pilulkami.

Jaký je rozdíl mezi generickým a originálním lékem?

Generika jeanalogem původního léčiva , které je založeno na stejné účinné látce. Nejčastěji jsou náklady na generické léky mnohem levnější, jejich cena je několikanásobně nižší, což vlastně způsobuje zvýšený zájem a poptávku zákazníků. Další rozdíl je v tom, že analogy léků nepodléhají sérii klinických studií, protože se předpokládá, že jakmile původní verze projde všemi fázemi testování, pak bude mít nový lék uvolněný v jeho obrazu stejný účinek, budu stejnýbezpečné.

Další rozdíl mezi generiky se týkárůzných metod a technologií pro jejich výrobu . Navzdory skutečnosti, že účinná složka bude použita při výrobě téže látky, která je obsažena ve složení původního léčiva, mohou být další a pomocné látky zcela odlišné. Proto je problém, že vliv takových přísad účinek léku, jeho účinnost a bezpečnost se mohou lišit.