Co odlišuje lyceum od gymnázia a školy

Dlouho před 1. září v očích a na rtech rodičů budoucích prvňáků, jedinou otázkou je, kde? Která z mnoha institucí, která má „zasít racionální, dobré, věčné“, si zaslouží, aby do svých řad přijala nejpozoruhodnější talent, rozhodně ne jako ostatní, jejich oblíbené dítě.

A na výběr je spousta. Kromě středních škol, známých již od starověku, existují gymnázia a lycea. Jak udělat chybu s volbou? Každý z nich má své vlastní specifické rysy a není na místě, aby se o nich dozvěděli rodiče budoucích žáků. Zjistit, jak se liší, protože jsou to všechny vzdělávací instituce.

Co říkají slovníky?

Škola . Především vzdělávací instituce, která by měla vzdělávat a vzdělávat.

Ve skutečnosti se „školou“ rozumí vzdělávací instituce, která navíc nestanoví zvláště hluboké znalosti v jakýchkoli disciplínách. Mnozí z nich se však snaží získat vyšší status, alespoň dokud nezíská titul školy s hloubkovým studiem určité disciplíny. Někdy jsou třídy vytvořeny pouze pro studenty středních škol, kde je zvláštní pozornost věnována jednotlivým disciplínám.

Školní osnovy by měly být plně v souladu se státními normami a děti jsou v souladu s regulačními požadavky. Proto mají žáci dost času na studium v ​​sekcích a kruzích.

Pro přijetí do školy by měly být požadované dokumenty předloženy v určitém čase.

Gymnázium .Střední škola. "Místa pro cvičení", to bylo jméno gymnázia, které navštívili staří Řekové, Egypťané a Sýrci. Již v 5. století byly považovány za školy všeobecného vzdělávání, kde probíhala výuka filosofie a rétoriky.

Dnes patří gymnázia mezi elitní vzdělávací instituce. Zde dítě dostává nejen základní znalosti, ale také se vyvíjí mnohostranně. Je mu dána příležitost porozumět a zhodnotit své vlastní skutečné schopnosti a zájmy v různých disciplínách, což může poskytnout neocenitelnou pomoc při výběru budoucí profese. Proto je zde vzdělávání považováno za pre-profil. Studenti středních škol mají možnost si vybrat specializaci. A někdy se ve středních třídách zavádějí i speciální předměty. V mnoha směrech se liší od školních osnov, často je to autor.

Lycea . V Ruské říši byla taková instituce považována za privilegovanou a děti ve věku 6–11 let zde byly vyškoleny, zatímco program byl pokryt i vyšším vzděláním, nemluvě o střední škole. Zde byli zpravidla připraveni státní úředníci.

Kromě vzdělávacího programu poskytuje lyceum vzdělávání v oborech, které jsou v souladu se záměry studentů k dalšímu vzdělávání, ve skutečnosti se připravují na zápis na vysoké školy, se kterými mají lyceum často smluvní vztahy a jejich absolventi se stávají žadateli těchto specifických vysokých škol.

Vzdělávání žáků lycea je mnohem vyšší než vzdělávání žáků. V průběhu školení zvýšená pozornostse zaměřuje na hlavní disciplíny. Není neobvyklé, když čtou své středoškolské učitele.

Jak se liší lyceum od gymnázia?

V těchto institucích existuje určitě mnoho podobností:

 • Školení o jednotných standardech vzdělávání.
 • Po ukončení studia se udělují jednotná osvědčení.
 • Nábor učitelů do soutěže
 • Přítomnost sponzorů.
 • Hloubkové studium předmětů.

Existuje však několik zásadních rozdílů:

. \ t . . . .
Lyceum Tělocvična
Zapsaní absolventi 7-8 ročníků střední školy Každý, kdo vystudoval základní školu, má právo na zápis
Technický profil
připravuje studenty na přijetí na univerzitu, s níž byla uzavřena smlouva, v níž mají výhodu při vstupu, a někdy se stanou studenty druhého ročníku Poskytuje dobré teoretické znalosti, aby absolventi mohli vstoupit na univerzitu
Třídy vyučují vysokoškolští profesoři
Praxe má prioritní hodnotu Hlavní věcí jsou teoretické znalosti
Absolvent má znalosti a získá určitou specializaci. Student střední školy si vybere profil, který je pro něj nejzajímavější
Výukové programy autora
Každá z těchto vzdělávacích institucí má své vlastní výhody, poskytuje dobré znalosti a příležitost svým studentům růst jako jednotlivci i profesionálové. Řekni o tomžádný, který je vyšší, nebude fungovat. Jejich cíle jsou stejné, i když je dosahují různými způsoby s využitím různých forem a metod výuky.

Pokud vaše dítě dokončí 8. třídu a již přesně ví, kam půjde, je připravena pilně se připravit na vstup do zbývajících let studia, pak stojí za to si vybrat lyceum.

Pro duševní dítě, v dobrém zdravotním stavu, je přesvědčen, že potřebuje pouze vyšší vzdělání nebo vědeckou třídu, je to jeho činnost, cesta do gymnázia.

Jak se liší lyceum od školy?

 1. Vzdělávání v lyceu je organizováno podle státních a autorských programů, zatímco ve škole je organizováno pouze státem.
 2. Lyceum připravuje budoucí účastníky vysokých škol, a proto je zde vzdělávání mnohem pokročilejší než ve škole.
 3. Učitelé lycea jsou silnější, nejúspěšnější učitelé škol často „poachují“.
 4. Orientace lycea je specifická specializace, maximální počet, na který se student v běžné škole může spolehnout, je hloubková studie několika předmětů.
 5. Student lycea je naložen podstatně více než student.
 6. Studenti jsou přijímáni do lycea z vyšších ročníků, do školy - od první.
 7. V lycu páru, ve škole - 45 minut.

Pamatujte na hlavní věc. Bez ohledu na to, jakou vzdělávací instituci si vyberete pro své dítě, mělo by mu to pomoci, aby si uvědomil, jak chce, aby se rozhodl v životě. Úkolem instituce je.