Co odlišuje koncept individuality a individuality?

Individuální a individualita jsou dvě příbuzná slova, která mají různý význam. Přesto jsou často zmateni nebo nepochopeni.

Jednotlivec

Slovo jednotlivec je odvozeno z latiny " individuum " a je přeloženo jako nedělitelné nebo individuální. Na základě tohoto původu slova lze snadno dospět k závěru, že jednotlivec je příslušnost k jednomu či druhému typu. Jednoduše řečeno, jedinec je určitý druh, například člověk, savec, pták a tak dále. Taková definice však není zcela pravdivá, protože pojem „jednotlivec“ odkazuje více na člověka a má malý význam pro ostatní živé bytosti.

Ve skutečnosti je každý člověk jednotlivec a tato příslušnost mu je dána tím, že se narodil jako člověk. Obecně platí, že definice tohoto pojmu spočívá v samotném slově, totiž v kořenu „druhu“, který by se v tomto případě měl brát doslovně.

Individualita

Velmi podobné slovo, které se ve skutečnosti skládá z předchozího, ale zároveň má radikálně odlišný význam a do jisté míry má opačný význam. Individualita je souhrnem nebo souborem jakýchkoli společenských, biologických vlastností, které odlišují jednu osobu od všech ostatních. Pokud hovoříme o individualitě, pak se jedná o kategorii rozdílu a jednotlivé kategorie podobnosti. Osobnost se v osobním životě objevuje v průběhu jeho životní cesty a v současné době lze říci, že se někteří lidé nemohou chlubit takovou charakteristikou, protože se v ničem neliší od jejichkmeny.

Navzdory skutečnosti, že individualitu lze charakterizovat biologickými rozdíly, bylo by v této věci správnější a logičtější věnovat pozornost sociálním aspektům osobnosti člověka. Je to právě ten, kdo může člověka odlišit od ostatních, dát mu určitou osobnost a takové biologické rozdíly jako černé vlasy nebo dlouhý nos stále nečiní tuto osobu odlišnou od ostatních představitelů jejich vlastního druhu.

Srovnání termínů

Takže i přes vnější podobnost v psaní a čtení jsou pojmy individuální a individualita zcela odlišné.

Jednotlivec je třída a příslušnost k druhu. Individualita je charakteristika nebo rys, který odlišuje osobu od vlastního druhu. Jednotlivci jsou všichni lidé, ale stále je třeba získat individualitu a ne každý uspěje. Navíc individualita říká o člověku, že je do určité míry „vyšší“ než ostatní, protože není jako všichni ostatní.

Navzdory svým rozdílům jsou pojmy individualita, jednotlivce, osoby, osoby propojeny a do jisté míryproudí od sebe . Člověk je tedy automaticky jednotlivec, aby se dostal k individualitě, musí vyniknout od všech jednotlivců, například svými úsudky, pohledem na věci, přítomností pohledu, světovým výhledem. Má-li jednotlivec, pak dostane individualitu, a proto se stává člověkem. Ve skutečnosti člověk bez individuality není osoba, ale zároveň nejsoujsou synonymní.

Individualita - to jsou znaky, které odlišují člověka od ostatních lidí, ale do jisté míry jsou vrozené. Není divu, že toto slovo může být používáno epithets jasné, kreativní a další. Ty nejsou získány, nýbrž vrozené kvality, ale mohou a měly by být rozvíjeny. Osobnost je také rozdílem mezi člověkem a ostatními, ale obsahuje dílo, které člověk sám provádí sám nad sebou, a to je hlavní rozdíl.

Zajímavostí je skutečnost, že v psychologii jsou pro pojem individualita dvě možnosti:

  • Individuální psychologické rozdíly - zde je individualita považována za rozdíl mezi člověkem a ostatními na úrovni psychiky.
  • Hierarchie psychologických vlastností - zde individualita je kategorie a je na vyšší úrovni než osoba nebo jednotlivec.

Je zde zajímavý výraz, který dává výborné porozumění těmto termínům: „Jsou zrozeni jednotlivci, stávají se člověkem a obhajují individualitu“.

V psychologii je vnímáno, že individualita se vytváří v člověku v závislosti na jeho prostředí, výchově, léčbě dítěte a zkušenosti, kterou získal v dětství. Ačkoli názory na tomto účtu mohou se lišit a někteří psychologové inklinují věřit, že individualita může být tvořena pod vlivem jiných faktorů a ne nutně v dětství, ačkoli z hlediska to to je nemožné předělat dospělou osobu, to je těžké si představit situaci ve kterém \ turčitý věk žil bez odlišných individuálních vlastností a pak je náhle získal.

Tyto případy se vyskytují pouze po závažných změnách v životě člověka, například traumatickém zážitku nebo pod vlivem silného dopadu. Ale opačný proces je docela reálný. Člověk může mít určitou individualitu, ale pod vlivem lidí kolem něj nebo nepřátelského prostředí může tyto rysy opustit a stát se jako všichni ostatní.

Závěr

Pojmy jednotlivec a individualita se týkají oblasti psychologie a mají podobný zvuk, ale jiný význam. Navzdory rozdílům ve výkladu jsou tyto dva termíny úzce propojeny a individualita není možná bez existence jednotlivce.

Individualita je kvalitativní charakteristika a jedinec je pojmem nebo definicí, jedná se o příslušnost k pohlaví lidí. Jedinec je termín, který odkazuje jak na lidi, tak na zvířata. A osobnost se vztahuje pouze na lidi.