Jaký je rozdíl mezi tlakovou a tlakovou silou

V současné době se přijímá tlak takovou fyzickou veličinou, která se rovná poměru síly působící kolmo na určitý povrch přímo na plochu tohoto povrchu. No, pod tlakem, znamenají silou, že působí kolmo na určitý, definovaný povrch. Může se zdát, že právě zde končí hlavní rozdíly mezi těmito dvěma pojmy. Ve skutečnosti tomu tak není a pokud máte zájem o podrobnější nuance ohledně rozdílů mezi oběma těmito koncepty, budete muset strávit trochu více času, abyste pochopili, kdy jsou nejčastěji používány.

Hlavní rozlišovací znaky tlakové a tlakové síly

Především je třeba poznamenat, žetlak je skalární množství , které nemůže mít žádný směr. Předpokládá se, že je nutný tlak, aby se charakterizoval stav takzvaného "spojitého média". Z tohoto důvodu tato koncepce také působí jako diagonální složka tenzoru napětí. Ten je tenzor druhé pozice. Skládá se z devíti hodnot, které jsou zde uvedeny, aby reprezentovaly mechanické namáhání v libovolném bodě naloženého tělesa.

Jak je dobře známo, tlak je intenzivní fyzikální veličina, pro kterou se používá symbol p, který pochází z latinského slovapressura , jehož doslovný překlad jeoznačuje tlak. Je třeba také poznamenat, že v současné době lze takové slovo jako „tlak“ aplikovat ve vztahu k nejrůznějším oblastem lidské činnosti. Tak například je nyní akceptováno rozlišovat mezi takovými pojmy jako je krevní tlak, atmosférický tlak, světelný tlak a difúzní tlak.

Vzorec tlaku


Pokud většina z výše uvedených termínů není dostatečně populární a je zcela na místě, abychom v našem dnešním přehledu hovořili o krevním tlaku, pak si atmosférický tlak zaslouží určitou pozornost. Měří se barometrem a je rovna hmotnosti sloupce nadložního vzduchu, jehož základní plocha je jedna. Pokud taková síla působí na tělo, které se pod jeho vlivem nakonec deformuje, pak je vhodné zavést takový koncept tlakovou silou.

Úloha tlakové síly může působit jakoukoliv silou. Jako taková může být použita tělesná hmotnost, která by bez problémů mohla deformovat podpěru nebo takovou sílu, pod jejímž působením je určité těleso přitlačeno proti povrchu. Také, jako každá jiná síla, je tento koncept obvykle měřen v newtonech, které hovoří o jiném, neméně důležitém rozdílu mezi koncepty, které dnes zvažujeme, protože běžný tlak se měří v pascalech.

Mělo by se také poznamenat, že úlohu tlakové síly kromě samotné hmotnosti lze provést jakoukoli jinou pružnou silou. Mimochodemříká, že se přímo týká samotného tlaku. Můžete ji změnit jedním nebo druhým způsobem, pouze pokud změníte tlakovou sílu nebo alespoň změníte povrch, na kterém tato síla působí.

Závěry

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti, aby bylo možné sestavit určitý obraz toho, co se děje, a dát vám příležitost ještě odpovědět na otázku: jak se tlak liší od tlakové síly, urychlíme, abychom vám upozornili na některé z nejdůležitějších momentů. Nezapomeňte, že tlak je fyzikální veličina, která se rovná poměru tlakové síly působící na daný povrch, na plochu stejného povrchu. Současně, síla tlaku, volal sílu, která je aplikována kolmá k povrchu.

S tímto vědomím můžeme říci, že tlakje vztažen k jednotkové ploše , ale síla již souvisí s celou spodní oblastí, kterou v moderní fyzice označuje N. skutečnost, že v případě obou těchto pojmů je obvyklé používat zcela odlišné jednotky měření, můžeme říci, že tyto jevy jsou zcela odlišné. Ve skutečnosti je tlak běžnou charakteristikou, kterou lze srovnávat se světlem, zatímco tlaková síla je přímým účinkem, který byl způsoben tímto jevem.