Jaký je rozdíl mezi hladinou laseru a úrovní laseru?

Úrovně laserové a laserové - stavební nástroje, pomocí kterých je vytvořena nezbytná rovina v prostoru a ve skutečnosti horizont mezi dvěma potřebnými body je přesná přímka.

Při konstrukci horizontálních, vertikálních, šikmých rovin a navíc pravých úhlů, které nejsou vždy prolézány jednoduchým nástrojem, hladina laseru není stejná. Princip samotné roviny je uzavřen v průmětu laserového bodu nebo čáry na odpovídající ploše. Funkce tohoto zařízení umožňuje provádět racionální výměnu mnoha objemných nástrojů, a to:

  • Úroveň.
  • Plumb.
  • Náměstí.
  • Pravidlo.

Projekce a rotační úrovně byly široce používány. Ty jsou použitelné v měřítku velkých místností (k dispozici je projekce stovek metrů).

Úroveň laseru

Laserový měřicí přístroj s markerem ve formě přesného a tenkého laserového paprsku. Princip činnosti je založen na dvou bodech, na rozdíl od tří, jako ve výše uvedeném nástroji. Jaký je rozdíl mezi hladinou laseru a úrovní laseru?

Úroveň laseru

Přesnost projekce: 1 metrová chyba projekčního paprsku /bodu

Laserová úroveň, téměř nezávisle na cenové kategorii, která je zase regulována pouze doplňkovými funkcemi, funkčními spojovacími prvky a samozřejmě stejnou značkou, má chybu 1 mm na metr projekce. Situaci lze zlepšitpoužitím speciálních zesilovačů přijímajících paprsky.

Úroveň laseru na rozdíl od výše uvedeného bude vykazovat významně menší chybu, a to ± 0,2-0,3 mm /m. Odchylky od podmíněného bodu mohou být jak vyšší, tak nižší. Dražší modely, zejména když hovoříme o úrovních rotace, mají odchylku ne více než ± 0,1 mm /m.

Stavební řada (kromě speciálních detektorů-zesilovačů)

\ t

Dosah této úrovně, zejména levné, je velmi žádoucí - maximálně 10 metrů. Dražší modely "beat" na 20, a dokonce 25 metrů. Také na vzdálenosti kvalitativní projekce ovlivňuje stupeň osvětlení. Úroveň, podle typu, vykazuje o něco lepší výsledky. Například vzdálenost k vybudování projekční úrovně dosahuje 50 metrů. Úrovně rotace - 100 metrů a více.

Použití laserové úrovně

Funkční funkce

Jak bylo uvedeno výše, úroveň má velký počet funkcí, zejména pokud jde o rotační model. Hladina sama se otáčí v rovině a zároveň má jediný bod podpory a pak 2 až 4 body po celém obvodu v oblasti paprsku. Je tedy obvyklé rozlišovat úrovně bodů, které mohou promítat jak 3 body, tak 5 vícesměrných bodů.

Úroveň laseru naopak nemá svůj vlastní bod otáčení, ale pouze dvě na délce promítaného paprsku, který jej začíná a končí. Úroveň můžeprojekt horizontální, vertikální nebo obojí současně. Co z toho vyplývá? Obě zařízení patří do kategorie měřicích přístrojů. Rozdíl je prostě kolosální, ale ve skutečnosti se samotná úroveň může stát logickou a zcela funkční náhradou laserové úrovně.

Dostupnost volitelného příslušenství

Zpravidla končí končící doplňky úrovní, které ještě nezačaly. Podlahové a nástěnné držáky a samozřejmě přijímání zesilovače. Ten, ve vztahu k úrovni, používá jen málo lidí. Úroveň může být kromě různých upevnění doplněna ochranným příslušenstvím a dálkovým ovládáním.

Rozdíl v mechanismu zachování rovnováhy

\ t

Použitý princip volně stojícího plumb bob umožňuje přístroji informovat operátora o odchylkách i v desetinách stupně. Stejný rozdíl spočívá v mezích odchylky, ve které je automatizace aktivována. Hladiny laseru mají limit 3 až 35 mm. Úrovně - od 3 do 50 mm. Pokud je limit překročen, spustí se světelný nebo zvukový alarm.

Princip výkonu

Všechna zařízení mohou pracovat v síti. Úrovně jsou zpravidla doplněny autonomním napájením ve formě baterií a úrovní - s akumulátory.