Hypotéza a teorie: co to je a jaké jsou rozdíly

Před vysvětlením jakékoliv skutečnosti, mnoho lidí zpočátku předpokládá nebo staví teorii, ale ne každý může okamžitě dát jasnou odpověď na otázku, jak se hypotéza liší od teorie. Někteří se domnívají, že tyto termíny jsou nejen úzce ve smyslu, ale i zaměnitelné. Ale je to opravdu? Zkusme objasnit tuto filosofickou otázku.

Obecná definice hypotézy

Každé znalosti ve vědecké nebo domácí sféře vždy předchází porozumění, pozorování a hodnocení studovaného materiálu. Tato duševní aktivita je doprovázena vytvořením různých druhů předpokladů a dohadů, které se prostřednictvím dlouhých pozorování a výzkumu proměňují v hypotézu.

Pokaždé, bez hypotézy a teorie, ne jeden spolehlivý fakt nebo logický závěr byl narozen. Bez těchto pojmů nemůže moderní věda stále existovat. Hypotéza by měla být jasně odlišena od obvyklého předpokladu, protože předpoklad je odhad a hypotéza je částečně zdůvodněným odhadem o podstatě jakéhokoliv objektu nebo jevu. Jinými slovy, hypotéza je předpoklad podporovaný znalostmi, který vyžaduje další zdůvodnění a důkaz.

Takové pojmy jako dohady nebo předpoklad, že lidé používají v každodenním životě, jsou subjektivnější, často založené na intuici. Hypotéza je také předpokladem, ale komplexnějším pojetím, založeným na vědeckých poznatcích konkrétního předmětu nebo jevu.

Je třeba držetpozorování, experimenty a další manipulace před předložením odhadu. Hypotéza vždy obsahuje pravděpodobné znalosti, které je třeba ověřit. Na druhé straně, hypotézy jsou rozděleny do dvou typů: obecná hypotéza a soukromý (pracovní). První studie zkoumá příčinu tohoto jevu jako celku a druhá vysvětluje pouze jednu konkrétní stránku tohoto jevu.

Obecná definice teorie

Když je hypotéza prokázána praxí, promění se v důvěryhodnou teorii, ale i teorie se někdy ukáží jako relativní pravdy. Když jsou objevena nová neznámá fakta, je třeba uvést novou hypotézu a tak dále v kruhu.

Veškerá moderní věda vyšla z předpokladů a dohadů, které se na samém počátku zdály prostě neskutečné a báječné. Postupem času, s nahromaděnými doloženými důkazy, se tyto předpoklady staly nepopiratelnou pravdou. Vznikly tak teorie, na nichž jsou založeny všechny vědecké zkušenosti a znalosti lidstva.

Teorie je nejvyšší formou vědeckého myšlení, které logicky dokládá systém vzájemně souvisejících faktů. Tato teorie je velmi složitá struktura, protože již zahrnuje všechny dříve známé hypotézy a myšlenky. Funkce teorie jsou širší a významnější než funkce hypotézy. Za prvé zahrnuje vývoj terminologie a za druhé vytváří integrální strukturu, která je spojena společným začátkem, má jasný úvod a rozumné závěry.

Hlavní rozdíly hypotézy z teorie

Rozdíl hypotézy od teorie je ten, že první je pouzepředpoklad, ačkoli oprávněný, a druhý je již spolehlivý fakt, protože se opírá o experimenty, analýzy a další vědecké metody. Pokud je navrhovaná hypotéza naprosto prokázána, promění se v teorii. Teorie, na rozdíl od hypotézy, má také prediktivní sílu, to znamená, že je schopna předvídat různé procesy zkoumaného jevu nebo předmětu.

Tato teorie není pouhou hrou, ale studiem, testováním, přezkoumáním ze všech stran a přijetím celou vědeckou komunitou. Hypotéza je jen mezistupeň v tvorbě teorie. Jednoduše řečeno: hypotéza naznačuje a teorie již s jistotou tvrdí a vysvětluje.

Ve ​​vědeckém světě může velmi často existovat několik hypotéz na stejné téma. V tomto případě je každý z nich prostudován a ověřen a jediný správný vynikne a všechna ostatní prohlášení jsou vyvrácena.

Teorie je podrobnější a prostornější koncept, ve kterém se různá fakta stávají důležitými prvky celého systému. Teorie může existovat pouze v rámci zákonů logiky, protože některé rozsudky v ní vyplývají z jiných. Hypotézu lze vždy zpochybnit, ale teorii je velmi těžké vyvrátit.