Rozdíl mezi benzínem euro 4 a eurem 5

Evropská norma pro životní prostředí přijatá v roce 1992 pro všechny druhy benzínu a motorové nafty. Klasifikace paliv podle normy eura předpokládá minimální přípustnou přítomnost škodlivých látek a nečistot, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Existuje několik norem EURO, například: EURO - 1 (1992); EURO - 2 (1995); EURO - 3 (1999); EURO - 4 (2005); EURO - 5 (2009); EURO - 6 (2015). V mnoha zemích světa je nyní možné prodávat pouze nová vozidla s třídou spotřeby EURO - 5 a vyšší.

Většina čerpacích stanic nyní prodává benzínové normy EURO 4 a 5, palivo šestého standardu je stále vzácné. Rozdíl mezi standardem 4 a 5 benzínu je charakterizován přítomností síry, solí těžkých kovů a dalších chemických nečistot, které zvyšují obsah oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, oxidů dusíku ve výfuku automobilu, což je ekologický stav prostředí a práce automobilu jako celku.

V některých druhých zemích jsou dodržovány standardy paliv, v Rusku je to také zohledňováno, ale ne tak kategoricky jako například v zemích EU.

Mezi těmito druhy paliv existuje několik rozdílů, kterým by měli věnovat pozornost běžní majitelé automobilů. Na obvyklé čerpací stanici, nejčastěji při tankování auta, mnoho motoristů nevěnuje pozornost tomu, jaké standardní palivo kupují. Snadno zjistíte příslušnou dokumentaci o dodávaném palivu, nebo se jednoduše zeptejte sám pokladníka.

Hodně záleží na samotném vozidle, protože motor karburátoru necítí rozdíl mezi oběma druhy paliva a vstřikováním, zejména tím, že je vyroben pro práci na benzínu EURO - 5 nebo 6, ne ihned, tedy po několika desítkách kilometrů.

Je-li možnost volby, je lepší použít benzín EURO 5, protože obsahuje méně síry než EURO - 4. Nebude horší z používání tohoto paliva, i když je auto dost staré a běží na benzín AI - 80.

Čím vyšší je palivová norma pro klasifikaci EURO, tím čistší je její složení. Je důležitý pro kvalitní, nepřerušovaný provoz motoru. Nízkosírné palivo zajišťuje delší provoz dálnic, vstřikovačů, zapalovacích svíček, výrazně snižuje tvorbu sazí ve spalovacích komorách.

Benzín kategorie EURO - 5 je výhodnější pro takové automobilové díly, jako jsou sondy lambda, a výfukové katalyzátory. Zrychlení a dynamika vozu se zvyšuje, o něco méně se snižuje spotřeba paliva.

Kromě toho by mělo být v návodu k použití pro vozidla pozdějšího uvolnění uvedeno oktanové číslo použitého paliva a jeho klasifikace podle normy eura, pokud je specifikován EURO-benzín - 5, pak se nedoporučuje používat palivo nižší třídy.

Při provádění technické kontroly je nutné měřit hladinu CO ve výfukových plynech vozidla a získatpozitivní výsledek, někteří majitelé automobilů často naplňují auto vyšším oktanovým číslem, norma EURO je 5, protože nízký obsah síry a nečistoty snižují úroveň škodlivých látek ve výfukových plynech.

Základní chemické složení těchto dvou tříd benzínu ve skutečnosti není odlišné. Jedná se o uhlovodíkové palivo vyrobené z ropy. Existuje mylný názor, že čím vyšší je oktanové číslo benzínu, tím je čistší, ale není to, oktanové číslo určuje odpor paliva k detonaci (kompresní poměr) a ne jeho čistotu. Naopak podle klasifikace EURO je stanoven stupeň čištění paliva, přítomnost látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí v něm, například benzín AI-92 může být standardem EURO-5 a také AI-95 je třída EURO-4. ]

Z hlediska ruských právních předpisů je používání vozidel shodné s oběma typy paliv. Jakou třídu si vybrat osobní záležitost každého motoristu. Záleží na typu vozu nebo postoje osoby k problému znečištění životního prostředí. Faktem však zůstává, že čím vyšší je třída paliva, tím lepší a bezpečnější je.