Ctihodný a lidový umělec - jaký je rozdíl?

Ve starověkém Římě se objevilo slovo „Lidé požadují chléb a cirkusy“. Dnešní podívanou znamená nejen zábavu, která dává lidem show, ale i opravdové skvělé umění, které se zachovalo a rozvíjelo v muzeích a galeriích, loutkových a činoherních divadlech, uměleckých školách a dokonce i nejmenších sborech.
Krize v zemi nezačíná ekonomikou, ale vzděláváním a uměním. Umělci neustále bojují s duchovní krizí.

Umělci se nestávají, rodí se

Nicméně, můžete pracovat celý život v divadle nebo ve filharmonii, a pro 35-50 let tvůrčí činnosti nemůžete dělat nic významného, ​​darovat čistě umění lidem, neudělat žádnou frázi nebo si všimnout zjevení. Můžete získat specializované vzdělání - hudební, herecké nebo režijní, umělecké nebo dramatické, a ne rušit veřejnost, ale můžete se sami učit a sbírat plné sály diváků v lásce s uměním.

Stručně řečeno, ne všichni talentovaní hudebníci, herci, režiséři a tanečníci se ve svém oboru stávají známými, protože není dost talentů: potřebujete více péče, schopnost číst mezi řádky a slyšet ostatní, být citliví a pevní. Stručně řečeno, opravdový umělec je nadaný člověk, který může lidem říci nejdůležitější věc s tancem nebo hudbou, rolí nebo inscenovaným představením.Takoví lidé jsou si všimli a zaznamenali .

Jaké jsou ceny a tituly, které dávají nejtalentovanějším a nejvýraznějším umělcům?

Odměny jsou velmi vysokémnoho, často oni jsou uděleni ne jediný a ne tolik státními vůdci nebo lidmi, ale různými vydáními časopisů a novin, mistrů umění a zvláštních komisí.

Když člověk v kultuře a umění skutečně něco znamená, je si toho všiml nejen publikum, ale i vedení regionu a dokonce i stát, protože umění a světlé osobnosti v něm vždy hrály a hrají hlavní roli ve výchově mladší generace, při zachování nejlepší kulturní kultury. tradice státu, zvyšování duchovní úrovně každého člověka.

V oblasti umění a kultury existují pouze dva čestné tituly a každý z nich je velmi důležitý. Jde o titul Čestného a lidového umělce Ruské federace.

Oba tyto tituly jsou stejně důležité a čestné a přesto mezi nimi existuje určitý rozdíl.

Osoba se může stát uznávaným umělcem:

  1. Po dobu nejméně deseti let pracoval v jedné nebo v jiné oblasti kultury a umění.
  2. Dosáhl významného tvůrčího úspěchu ve svém oboru.
  3. Dosáhla slávy a širokého veřejného ohlasu.
  4. Ocenění diváků (čtenáři, posluchači atd.).
  5. Oceněné vedení města, regionu a země.
  6. Aktivní občanství.

Jednou ročně, vedoucí instituce kultury a umění (divadlo, filharmonie, muzeum, galerie) nebo vedoucí města předkládá ministerstvu kultury žádost o udělení titulu čestného umělce konkrétní osobě.

K žádosti je přiloženo kolektivní rozhodnutí kolektivu nebo jeho členů (např. Umělecká rada divadla) o jmenování odborníka na titul Čestného umělce a seznamu ocenění, jakož i seznam nejvýznamnějších úspěchů kandidáta. Rozhodnutí o udělení titulu Čestný umělec Ruské federace přijímá prezident státu.

Nejvyšší hodinou tvůrčí osoby jeumělec lidové Ruské federace .

Samozřejmě, herci, zpěváci a hudebníci, kteří nejsou vždy milováni lidmi, kteří oficiálně dostávají titul lidových umělců, ale častěji než odměna, stále nacházejí svého hrdinu. Co je k tomu nezbytné?

Titul lidového umělce Ruské federace je udělen osobě:

  • Nejméně pět let po obdržení titulu Čestný umělec země.
  • Dosažení souhlasu veřejnosti.
  • Kdo významně přispěl k rozvoji kultury a umění země.
Umělec dostane tento titul jednou provždy. Titul lidového umělce Ruské federace udělil prezident země a každý rok ve stejný den - v předvečer Dne dělníka kultury. To je nejdůležitější svátek pro všechny umělce v zemi, oslavil 25. března.

Možná je to jediný den, kdy se herci, zpěváci, skladatelé a baletní tanečníci neuberají jen divákům a pracují pro druhé, ale také se stávají hrdiny dne, dostávají ten nejstrašnější potlesk.