Žena sipovka se liší od ženy krve oranžové

Lidstvo bylo stvořeno tak, že neexistují absolutně identické postavy, symetrie. Ve světě není realistické setkat se se dvěma identickými lidmi s naprosto identickými parametry vzhledu. Důvodem je řada genotypů a ras. Vědci se domnívají, že vzhledem k rozdílu v dominantních genech vzniká určitý druh ochranného pásma, aby lidstvo mohlo i nadále existovat. Žádná výjimka, být považován za paletu anatomických rysů v ženě v poli intimních oblastí. Ženské pohlavní orgány jsou odlišné, ale v jazyce „lidových“ je obvyklé rozeznávat několik rysů ve struktuře pohlavních orgánů - sypovka a brouk.

Co je to žena spící?

Zpočátku, pokud odkazujete na slovník, termín „sipovka“ znamenátrubku rákosu . Zástupci mužského pohlaví však tento výraz často používají k tomu, aby poskytli charakteristiku ženskému pohlavnímu orgánu. Jméno je čistě slang, obyčejný, a nemá nic společného se správnými a logickými výrazy. Tento formát je častěji použitelný v podmínkách ne zcela správně vyjádřených mužů.

Sipovka, nebo punt, je slangový termín pro ženy, které vlastní úzce umístěnou vaginu ve vztahu k řiti. Zvláštnost takové anatomické struktury může způsobit nepohodlné nuance v době intimity u mužů. Pro muže je spánek nepříjemný. Pro klasickou „misionářskou“ pozici není toto uspořádání pro obě strany pohodlnépartnerů. Aby bylo možné získat maximální potěšení, muži musí tvrdě pracovat. Taková anatomická stavba však také nalezne poměrně málo obdivovatelů mezi opačným pohlavím. Poloha, kdy je muž za sebou, a žena je v kolenní poloze, je nejoptimálnější a nejpohodlnější.

Kinglet, funkce

Stejně jako v situaci s výše uvedeným termínem, a v případě názvu "Kinglet", tento pojem odkazuje na žargon s úplným nedostatkem literárního významu. Využití tohoto slova pro ženské pohlaví je typické pro osoby s určitým typem výchovy a bytí v nepříliš příznivém sociálním prostředí.

Kinglet je dáma, která má anatomické rysy s umístěním genitálií mírně posunutým dopředu. Vzdálenost od pochvy k řiti je ve srovnání s sipovkou velká. Optimální pozice během intimity pro tyto ženy, když je muž v přední části. Snadné držení těla leží, sedí a stojí, ale tváří v tvář.
8

Jediné, co může tyto dva pojmy spojit, je nestandardní literární jméno. V první, že v druhém případě byste neměli používat podobné výrazy k charakterizaci intimní struktury ženy. Ale ve skutečnosti jsou tato slova převzata ze žargonu starých lidí. A lidová slovní zásoba je neoddělitelná z generace na generaci. Pro optimální a srozumitelnou definici můžete tuto anatomickou funkci nazvat.nízký rozkrok (pot) a vysoký rozkrok (krevní brouk).

Charakteristickým znakem sipovky lze považovat strukturu těla:

  • Úzké boky.
  • Poměrně masivní gluteální část, která vyčnívá dozadu.

Pro ženu typu wren:

  • Hladký chod.
  • Široké boky.
  • Plochý tvar hýždí.
Tato terminologie tedy nemá nic společného s léky nebo sexuologií. Tato jména jsou poctou národní "tvořivosti" mužské poloviny obyvatel země, která vznikla ne v jednom století. Charakteristické rysy těchto dvou typů lze považovat za anatomické rozdíly v poloze vagíny. A již kvůli zvláštnostem struktury se liší nejpřijatelnější postoje pro intimní intimitu.

Stojí však za povšimnutí, že muži, kteří nejsou podobní takové klasifikaci, zaznamenávají zcela odlišné rysy ženy: její intelektuální úroveň vývoje, charakterové rysy, světonázor a postoj k samotnému muži. Proto není nutné identifikovat strukturu pohlavních orgánů s typem osobnosti obecně.