Rastrová a vektorová grafika - jak se liší?

Dobrý den, dnes budeme hovořit o takových typech obrázků jako rastry a vektory. Řekneme vám, co jsou, zváží jejich výhody a nevýhody a také zjistí základní rozdíly.

Rastrová grafika

Na obrazovce monitoru vidíme obrázek, který je pouze elektronickou verzí obrazu. Ve skutečnosti je obraz množinou písmen a čísel. Tento kód přesně popisuje každou oblast bitmapy. Tyto prvky jsou jednoduché pixely, o tom, co je pixel, budeme popisovat níže.

Bitmapa

Najděte libovolnou fotku, otevřete editor fotografií a jednoduše jej zvětšete. Po zvětšení si všimnete, že obrázky představují sbírku různých čtverců, různých barev a odstínů. Tyto čtverce se nazývají pixely.

Jakákoli fotografie stažená z internetu nebo vytvořená na telefonu s fotoaparátem se bude dívat na takové zvýšení z obrázku.

Jak bylo uvedeno výše, pixel je druh sekvence znaků, která je uložena v obrazovém souboru. Chcete-li zjistit kód, který popisuje konkrétní pixel, budete potřebovat jakýkoli editor fotografií a takový nástroj jako „Pipeta“, přejděte na pixel, který potřebujete, a uvidíte jeho kód v paletě barev, tato funkce funguje ve Photoshopu. Po výběru barvy budete pozorovat její symbolické hodnoty, což je velmi pohodlná funkce, protože tímto způsobem můžete popsat jakoukoliv barvu.

Podívejme se nyní na klady a zápory rastrové grafiky.

Výhody:

  • Je široce distribuován, častěji než vektorová grafika používaná v různých oblastech.
  • Snadno viditelný bez ohledu na složitost obrazu.

Nevýhody:

  • Vyžaduje spoustu paměti, mnohem více vektoru.
  • Při změně měřítka dojde ke ztrátě kvality.

Co je to vektorová grafika?

Vektorová grafika je zásadně odlišná od rastru, protože se nejedná o čtverce (pixely) obsahující informace o barvě, aleněkterých referenčních bodů a vektorů .

Pokud mluvíme o souborech, soubor vektorového obrazu bude obsahovat informace o bodech a vektorech procházejících těmito body, v jednoduchých termínech soubor obsahuje informace ve formě vzorců popisujících vektorový obrázek. Bez ohledu na velikost samotného obrazu tedy zabírá málo místa ve srovnání s rastrovou grafikou.
Vektorovou grafiku nelze nahradit při mapování, diagramech, výkresech atd.

Vektorový obrázek

Z těchto dávek jsou tyto ukazatele:

  • Zvětšení obrazu neztrácí kvalitu.
  • Můžeme provádět jakékoli změny bez ztráty kvality.

Nevýhody:

  • Tato grafika se na rozdíl od rastrových obrázků používá pro nejjednodušší obrázky.
  • Překládat vektor do rastru je jednoduché a překládat rastr do vektoru je obtížné a někdy nemožné.

Rozdíl vektorové grafiky od rastru?

Tak pojďme v pořádku. Jak jsme řekliDříve byla vektorová grafika popsána matematickými vzorci, rastrová grafika obsahuje informace o barvě každého pixelu, čímž se zvětšuje vektorová grafika, neztrácíme kvalitu, protože vzorec zůstává nezměněn, měřítko se mění. Pokud jde o bitmapový obraz, zvyšujeme kvalitu při zvětšování, protože zvětšením obrazu zvětšujeme pixely.

Tyto typy grafů se liší nejen vnitřní strukturou a v oblasti použití, protože vektorové obrázky se používají tam, kde je vyžadováno velké zvětšení v oblastech, jako je kompilace různých map, bannerů, vizitek, schémat atd. Můžeme vidět rastrovou grafiku v: web design, je také používán pro ukládání a zpracování přijatých obrazů.

Pro roboty s vektory používají programy jako Adobe Illustrator nebo CorelDraw, pro rastr Adobe Photoshop.

Závěry

\ t

Dnes jsme demontovali a setkali jsme se s takovými koncepty jako vektorové a bitmapové obrazy. Jak už bylo řečeno, mají tyto rozdíly: Vektorová grafika je popsána matematickými funkcemi, čímž se tento obraz zvětšuje, neztrácíme kvalitu, s rastrem je vše přesně opačné. Ačkoliv rastrová grafika značně ztrácí kvalitu, používá se ve webdesignu, protože má významnou výhodu oproti vektorové grafice z hlediska složitosti a rozmanitosti výkresů. Ale to je vše, nyní jste v této věci trochu pokročilejší a už víte, v jakých oblastech může být tato grafika potřebná.